Περί δασών… 90 χρoνια πριν

90 χρoνια πριν… 21-9-1931

(από το αρχείο της Καθημερινής)

ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ: Hδη ότε η μεγάλη καταστροφή εκτεταμένης δασικής εκτάσεως της Αττικής συνετελέσθη και ίσως να ελησμονήθη υπό του πολλού κόσμου, το κακόν εν τούτοις εγένετο, καθόσον με την αποψίλωσιν των πρασίνων εκτάσεων φυγαδεύεται όχι μόνον η υγεία μας, αλλά και αύτη η ύπαρξις του πληθυσμού. Ενώ καταβάλλονται προσπάθειαι προς δημιουργίαν φυτωρίων και προπαγανδίζεται υπό των φιλοδασικών σωματείων η αγάπη προς το πράσινο, έρχεται εν τούτοις η μοιραία στιγμή και μια πυρκαϊά τα μεταβάλλει όλα εις στάχτη. Προ της τοιαύτης αλματώδους καταστροφής εκ των πυρκαϊών πρέπει να ληφθώσι δρακόντεια μέτρα περί δασών. Μέτρα ικανά να περισώσουν ό,τι είνε δυνατόν να περισωθή και να προστατεύσουν εκ μελλοντικών πυρκαϊών τας υπολειφθείσας εισέτι δασικάς εκτάσεις.

kathimerini.grΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: