Τι ισχύει για τις χρησικτησίες σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα

Διευκρινιστική οδηγία για Επτάνησα, Κύθηρα-Αντικύθηρα, Κρήτη, Μάνη, νησιά Αιγαίου και Ιονίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ σε eleftherostypos.gr και tovima.gr, το Ελληνικό Κτηματολόγιο απέστειλε στους αναδόχους μελετών κτηματογράφησης διευκρινιστική οδηγία -σε συνέχεια αντίστοιχής εγκυκλίου του ΥΠΕΝ– για το τι ισχύει σε Επτάνησα, Κύθηρα-Αντικύθηρα, Κρήτη, σε κάποια νησιά του Αιγαίου και Ιονίου, αλλά και τη Μάνη. Μεταξύ των όσων αναφέρονται, ξεκαθαρίζεται σε ποιες περιπτώσεις, δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, προκρίνεται ως ιδιοκτήτης το Δημόσιο και σε ποιες ο ιδιώτης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

▪ Το βάρος απόδειξης ιδιοκτησίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις πέφτει στον ιδιώτη, εκτός από τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Κύθηρα και Αντικύθηρα, τη Μάνη και τα Δωδεκάνησα (εκτός Ρόδου, Κω και σε τμήμα της Λέρου).

Όπως προκύπτει, το Δημόσιο θα πρέπει να έχει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, δηλαδή:

▪ Τίτλος ιδιοκτησίας (πώληση, δωρεά, κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου μετά την καταβολή της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η από 18-9-1952 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Εκκλησίας της Ελλάδας).

▪ Πράξεις μίσθωσης ή παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης.

▪ Πράξεις αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας (πράξεις διαχείρισης των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα).

▪ Δικαστικές αποφάσεις και απορριπτικές γνωμοδότησεις των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, καθώς και υπουργικές αποφάσεις αποδοχής τους.

Αντίστοιχα, ο ιδιώτης θα πρέπει να έχει:

▪ Τίτλο μέχρι την 1η/7/2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του), ανεξαρτήτως του πότε μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο ή του ό,τι ισχύει στο άρθρο 10 του Ν. 32088/2003 (π.χ. ιδιωτικά δάση, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.).

▪ Οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση – με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία.

▪ Εκτάσεις που βρίσκονται στις προαναφερόμενες περιοχές και αποδίδονται στον δασικό χάρτη ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις θα εξαιρούνται από τον δασικό χάρτη με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος.

Τι ισχύει ανά περιοχή

▪ Για τα Επτάνησα: Ο ιδιώτης προκρίνεται, εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, είτε με τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του), είτε ο ιδιώτης έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας στις 22 Φεβρουαρίου 1946 (οπότε και ίσχυε στις περιοχές αυτές ο Ιόνιος Αστικός Κώδικας, που προέβλεπε τη χρησικτησία)..

▪ Για Κύθηρα – Αντικύθηρα: Το Δημόσιο προκρίνεται μόνο με τίτλους κτήσης, αλλιώς ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

▪ Για Κρήτη και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου: Ο ιδιώτης προκρίνεται εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, είτε με τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του), είτε ο ιδιώτης έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας έως το 1915.

▪ Για τις Κυκλάδες: Ο ιδιώτης δεν μπορεί να επικαλεστεί χρησικτησία, επομένως για να προκριθεί πρέπει να έχει τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001.

▪ Για τα Δωδεκάνησα (πλην Ρόδου, Κω και μέρους της Λέρου):

1ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική για την οποία το Δημόσιο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και ο ιδιώτης επικαλείται μετεγγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταθεί έως την 1η Ιουλίου 2001, προκρίνεται ο ιδιώτης εφόσον αποδείξει α) 10ετή νομή και κατοχή έως τις 10 Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διάνοια κυρίου έκτοτε, άλλως αποδίδεται στο Δημόσιο.

2ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική για την οποία το Δημόσιο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ο ιδιώτης επικαλείται χρησικτησία προκρίνεται ο ιδιώτης μόνο εφόσον αποδείξει α) δεκαετή νομή έως την 1η Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διάνοια κυρίου, αλλιώς αποδίδεται στο Δημόσιο.

3ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας ενώ ο ιδιώτης επικαλείται μετεγγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταθεί έως την 1η Ιουλίου 2001, προκρίνεται ο ιδιώτης.

4ον) Για έκταση που έχει χαρακτηριστεί  δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ο ιδιώτης επικαλείται χρησικτησία, προκρίνεται ο ιδιώτης μόνο εφόσον αποδείξει α) 10ετή νομή και κατοχή έως τις 10 Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή με διάνοια κυρίου έκτοτε, αλλιώς αποδίδεται στο Δημόσιο.

▪ Για τη Μάνη: Εάν το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης, τότε ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

Πηγές: eleftherostypos.gr και tovima.gr

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2021.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: