Έγγραφη διαμαρτυρία δασολόγων & δασοπόνων του Δασαρχείου Ιωαννίνων

Λάβαμε, με την παράκληση να δημοσιευτεί, την έγγραφη διαμαρτυρία των δασολόγων και δασοπόνων του Δασαρχείου Ιωαννίνων που ακολουθεί:

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α 

Οι Δασολόγοι – Δασοπόνοι υπάλληλοι του Δασαρχείου Ιωαννίνων                      

α) Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απειλή πειθαρχικής δίωξης στον Προϊστάμενό μας για μη εκτέλεση των από 02-08-2021 αποφάσεων του Συντονιστή Α.Δ.Η.-Δ.Μ που καθ’ υπέρβαση της εκδοθείσας Π.Ν.Π. (Αρ. Φ.Ε.Κ. 143/Α/13.08.2021) που αποτελεί νόμο του Κράτους (άρθρο 2 Ν. 4824/2021) και προέβλεπε στην παρ. 4 του άρθρου 3 ότι «Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το παρόν με το προσωπικό, την οργάνωση, τον εξοπλισμό, τις υποδομές και τα οχήματα που είχαν την 1η Αυγούστου 2021. Μεταγενέστερες μεταβολές πάσης φύσεως δεν λαμβάνονται υπόψη.», δύο συνάδελφοί μας κλήθηκαν να μετακινηθούν από τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων  που κατείχαν σε ανάλογες θέσεις άλλων δασικών υπηρεσιών.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μας με βάση τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 της από 13-08-2021 Π.Ν.Π. ορθώς δεν προχώρησε στην εφαρμογή των αποφάσεων του Συντονιστή και έθεσε εγγράφως το πρόβλημα σε όλα τα αρμόδια τμήματα του ΥΠΕΝ ζητώντας οδηγίες για τις οφειλόμενες ενέργειες επίλυσης του θέματος χωρίς μέχρι σήμερα να δοθεί καμία απάντηση.

Οι αυθαίρετες μεθοδεύσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτυπώνονται στα εξής:

  • Στην Διαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ., όπου υπάρχει υποχρέωση καταγραφής του προσωπικού που υπηρετούσε στις Δασικές Υπηρεσίες την 1η Αυγούστου 2021, οι εν λόγω συνάδελφοι καταγράφονται ψευδώς όχι στις πραγματικές τους θέσεις αλλά σε αυτές που θα μετακινούνταν με βάση τις αποφάσεις του.
  • Από την 1/1/2022 πραγματοποιήθηκε από τον Συντονιστή αυθαίρετα και αναιτιολόγητα διακοπή της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης σε αμφότερους τους συναδέλφους.
  • Στο γεγονός ότι επί σχεδόν έξι μήνες η Α.Δ.Η.-Δ.Μ. δεν αξίωσε την επιβολή των αποφάσεων που εξέδωσε, ουσιαστικά αμφισβητώντας και η ίδια την νομιμότητά τους και το έπραξε μόλις στις 4-2-2022 ο ασκών καθήκοντα Γενικού Δ/ντή ταυτόχρονα με την έκδοση του υπ’ αριθ. 6 Π.Δ. (ΦΕΚ 17/Α΄/4-2-2022) δίνοντας σχετική εντολή στον Προϊστάμενό μας για την άμεση μετακίνηση του ενός εκ των δύο υπαλλήλων με απειλή πειθαρχικής δίωξης.

β) Διαμαρτυρόμαστε επίσης για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης μόνο στον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Ιωαννίνων από τον Συντονιστή, παρά την αριθ. 66222/13-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που τον καθιστούσε αναρμόδιο, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινής στέρησης μισθού ενός μήνα για μη τροποποίηση της Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Μεταφοράς Δασικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις επιδιώξεις ομάδας εμπόρων καυσόξυλων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.

Οι Δασολόγοι – Δασοπόνοι του Δασαρχείου Ιωαννίνων στηρίζουμε αμέριστα τους συναδέλφους, καταδικάζουμε την αυταρχική συμπεριφορά του Συντονιστή και του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Δ/ντή που με τις επιδιώξεις τους δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα και προκαλούν διάσπαση της ενότητας των Δασικών Υπηρεσιών και καλούμε το ΥΠΕΝ να παρέμβει άμεσα και να επιλύσει τα φαινόμενα αυθαιρεσίας και κατάχρησης εξουσίας.

 


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: