Το μήνυμα της ΠΕΔΔΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

21 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Σήμερα ίσως είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, η ανάγκη να αναδειχθεί η σημασία του συμβολισμού αυτού.

Η «Δασοπονία» καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής της επιστήμης και τον τρόπο προστασίας, διατήρησης και ανάπτυξης  των οικοσυστημικών λειτουργιών του δάσους και το αντιμετωπίζει τελικά αειφορικά και με τη σημασία που του προσδίδει η δασική οικολογία  και η δασική οικονομία. Συνδέεται με τους σκοπούς της δασολογικής επιστήμης, σηματοδοτεί και καθορίζει με τρόπο σαφή και ανταποδοτικό (ως προς το αποτέλεσμα),  την πραγματική σχέση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και γενικότερα η κοινωνία μας,  με τα δασικά οικοσυστήματα.

Η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι πυρκαγιές, η ερημοποίηση, οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την καταστροφή των δασών και οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες (που επιδεινώνονται από αστάθμητους παράγοντες), προκαλούν έντονο προβληματισμό όχι μόνο στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά και στην παγκόσμια κοινωνία. Κατά συνέπεια είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ληφθούν εξειδικευμένα μέτρα πολιτικής για την προστασία των δασών, για τη διατήρηση και σταθερότητά τους και για την αυξημένη συμβολή τους στην περιβαλλοντική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής. 

Η παρουσία της Δασικής Υπηρεσίας συνδέεται άρρηκτα με την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και την προστασία της δημόσιας περιουσίας. Το αντικείμενο  των Δασικών Υπηρεσιών και οι ασκούμενες από το Κράτος αρμοδιότητες που πηγάζουν από τις συνταγματικές του υποχρεώσεις, οφείλει να το οδηγούν  στο να έχει προτεραιότητες στα μέτρα και τις δημόσιες πολιτικές για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και για την αποτελεσματική την λειτουργία της  Δασικής Υπηρεσίας.

Οι προτεραιότητες που πρέπει να  είναι:

  • Η ολοκλήρωση  της μεταφοράς της   Δασικής  Υπηρεσίας στο ΥΠΕΝ, εξασφαλίζοντας την διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια.
  • Η άμεση υλοποίηση μόνιμων προσλήψεων (Δασολόγων – Δασοπόνων-Δασοφυλακών) και μετατάξεις Διοικητικών υπάλληλων στις Δασικές Υπηρεσίες.
  • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης, πάντα υπό το πρίσμα της «αειφορίας των καρπώσεων»,  προς όφελος  της εθνικής οικονομίας.
  • Η ολοκλήρωση του μεγάλου έργου των δασικών χαρτών χωρίς εξαιρέσεις από το αντικείμενο του χάρτη.
  • Η εξασφάλιση πιστώσεων και λοιπών υποδομών για τη σύνταξη και υλοποίηση αντιπυρικών σχεδίων σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου.
  • Η εξασφάλιση πόρων για τη δασοπονία και την εκτέλεση δασικών έργων και δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση εκτεταμένων αναδασωτικών προγραμμάτων καθώς και αντιδιαβρωτικών έργων για την αποκατάσταση των εκτάσεων που καταστρέφονται από πυρκαγιές.
  • Η εφαρμογή πολιτικών για την διατήρηση και αύξηση της δασοκάλυψης και όχι πολιτικών που μειώνουν την δασοκάλυψη.
  • Η υλοποίηση πολιτικών που συνδέονται με την ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, την αύξηση της επισκεψιμότητας των δασών για λόγους αναψυχής και τη λήψη μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών, των τοπίων και των μορφών της ορεινής υπαίθρου.

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν μια ισχυρή, οργανωμένη και αποτελεσματική Δασική Υπηρεσία.

Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί αυτό η Πολιτεία, τόσο πιο γρήγορα θα λειτουργήσει θετικά στην πράξη για τα Δασικά  Οικοσυστήματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Νικήτας Φραγκισκάκης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γεώργιος Παπαρουσόπουλος

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. Ως μέλος του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ σας γνωρίζω οτι δεν έχει γίνει συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ, ούτε ζωντανά ούτε με τηλεδιάσκεψη, ούτε έστω δια περιφοράς ενός σχεδίου ανακοίνωσης. Ως εκ τούτου ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΟΤΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ τηςς ΠΕΔΔΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΛΛΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ της ΠΕΔΔΥ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: