Εφοδιασμός με καύσιμα υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) δύναται να εφοδιάζει με καύσιμα κίνησης, οχήματα που δεν ανήκουν σε αυτό και ειδικότερα:

  1. Υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, τα συνοδευτικά ασφαλείας αυτών, καθώς και οχήματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).
  2. Υπηρεσιακά οχήματα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) καθώς και οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), κατόπιν εγκρίσεως από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ.
  3. Υπηρεσιακά οχήματα της Δασικής Υπηρεσίας που χρησιμοποιούνται τόσο προληπτικά (περιπολίες) όσο και κατασταλτικά για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
  4. Υπηρεσιακά οχήματα ξένων αποστολών που συμμετέχουν στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.

Επίσης, το Π.Σ. δύναται να εφοδιάζει με καύσιμα θέρμανσης την Γ.Γ.Π.Π. καθώς και τις δομές που υπάγονται σε αυτή.

Η χορήγηση στα ανωτέρω οχήματα θα πραγματοποιείται, από τις κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ., με τη συμπλήρωση και έκδοση απόδειξης από το σχετικό Βιβλίο Αποδείξεων Παραλαβής Καυσίμων.

Η χορήγηση των καυσίμων των οχημάτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δασικής Υπηρεσίας διενεργείται με ισόποση μεταφορά πίστωσης από του οικείους προϋπολογισμούς των φορέων απολογιστικά κατά το επόμενο έτος.

Η διαγραφή των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές και πραγματοποιείται σχετική ενημέρωση της ψηφιακής εφαρμογής καυσίμων στον εσωτερικό ηλεκτρονικό ιστότοπο του Π.Σ. (psnet).ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: