Εγκύκλιος για τη συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων αντιπυρικής προστασίας

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κων/νος Αραβώσης, καλούνται όλες οι Δασικές Υπηρεσίες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε ότι αφορά τη διενέργεια ελέγχων, για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις αλλά και οικοπεδικούς χώρους.

Όπως επισημαίνεται, οι Δασικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους στην ύπαιθρο, εκτός των θεσμικά προβλεπόμενων ενεργειών τους από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των εν γένει δασικών οικοσυστημάτων, οφείλουν να ενημερώνουν παράλληλα και άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ελέγξει αρμοδίως τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης ώστε να επιβάλλει, εφόσον απαιτείται, το σχετικό διοικητικό πρόστιμο.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους από τα αρμόδια Πυροσβεστικά Όργανα

Λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και στα πλαίσια της αποτελεσματικής συνεργασίας Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παρακαλούμε για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε ότι αφορά τη διενέργεια ελέγχων, για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις αλλά και οικοπεδικούς χώρους. Ειδικότερα δε, οι Δασικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους στην ύπαιθρο, εκτός των θεσμικά προβλεπόμενων ενεργειών τους από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των εν γένει δασικών οικοσυστημάτων, οφείλουν να ενημερώνουν παράλληλα και άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ελέγξει αρμοδίως τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης ώστε να επιβάλλει, εφόσον απαιτείται, διοικητικό πρόστιμο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.
 2. Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών.
 3. Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων.
 4. Καύση βοσκοτόπων.
 5. Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων (με εξαίρεση δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις, όπως εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα, μεταλλεία – λατομεία, έργα υποδομής, κ.λπ., οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια για τα εύφλεκτα υλικά, εφόσον αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία).
 6. Δημιουργία χώρων τοποθέτησης, φύλαξης ή απορρίψεως και καύσεως απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.
 7. Καύση απορριμμάτων εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ).
 8. Κάπνισμα μελισσών (επιτρέπεται σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών, μελισσοκομεία, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που ορίζονται από την οικεία πυροσβεστική διάταξη).
 9. Άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους (άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών σε καύσιμη φυτική ύλη) από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους.
 10. Θερμές εργασίες (ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, η κοπή, η λείανση, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καμινέτο κοκ).
 11. Πεδία Βολής – Ανοικτά Σκοπευτήρια.
 12. Καύση ειδών πυροτεχνίας – Αερομεταφερόμενα Ιπτάμενα φαναράκια.
 13. Χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνου ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κ.λ.π.).
 14. Άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.
 15. Απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναρξης φωτιάς ή πυρκαγιάς.
 16. Θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει να κοινοποιεί στις Δασικές Υπηρεσίες τις διαπιστωμένες παραβάσεις, για τυχόν δικές τους περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Σημειώνεται δε ότι ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, ιδιαίτερα δε σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και με μικρότερο δείκτη επικινδυνότητας στα κρίσιμα και ευαίσθητα κατά την άποψή σας δασικά οικοσυστήματα.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/48144/2643/13.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΒ74653Π8-ΞΔΥ) Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους από τα αρμόδια Πυροσβεστικά Όργανα.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: