Υλοποίηση Προγράμματος Δασοπροστασίας από τις Δασικές Υπηρεσίες του ν. Βοιωτίας

logo dasikis

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας για το έτος 2022 καθώς και σε εφαρμογή των δασικών διατάξεων, της υπ’ αρ. 1454/32/7-1-2022 (ΑΔΑ: Ω20Γ4653Π8-ΜΧΣ) εγκυκλίου διαταγής του Υ.Π.ΕΝ (Δ/νσης Προστασίας Δασών), η Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας ενημερώνει τους πολίτες ότι συγκροτήθηκαν συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης και περιπόλων με διάρκεια, προγράμματος έως 31-12-2022, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες τ α οποία θα επαναλαμβάνονται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών, την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και γενικότερα, την δίωξη παραβάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας.

Τα διαθέσιμα τηλέφωνα για καταγγελίες είναι:

Δασαρχείο Λιβαδειάς: 1591, 2261025001

Δασαρχείο Θηβών: 2262027824, 2262025815ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: