Χαρτογραφικά δεδομένα Copernicus για την πυρκαγιά σε περιοχές του Υμηττού

Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου των φορέων πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση των  πυρκαγιών σε περιοχές του όρους Υμηττού, στις 4 Ιουνίου 2022, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, κατόπιν σχετικής εντολής του του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ζήτησε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις πληγείσες περιοχές.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό με κωδικό ενεργοποίησης EMSR576, και τα χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα που παράχθηκαν είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://emergency.copernicus.eu/mapping και ειδικότερα στην κατηγορία “Rapid mapping” στον σύνδεσμο “List of activations” και στην συνέχεια στον σύνδεσμο “EMSR576: Fire in Mount Hymettus, Greece “.

Επίσης τα ανωτέρω χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα έχουν αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας https://www.civilprotection.gr και ειδικότερα στην κατηγορία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE MAPPING» στην υποκατηγορία «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COPERNICUS-EMS RAPID MAPPING».

Ειδικότερα παράχθηκαν χαρτογραφικά προϊόντα οριοθέτησης της καμένης έκτασης καθώς και χαρτογραφικά προϊόντα διαβάθμισης καταστροφικότητας για την καμένη έκταση (Grading product type).

Το συνολικό εμβαδόν της πληγείσας έκτασης ανέρχεται σε 4.322 στρ. Διευκρινίζεται ότι η περίμετρος της πληγείσας έκτασης, όπως έχει αποτυπωθεί μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, μέσω της υπηρεσίας Copernicus EMS – On Demand Mapping – Rapid Mapping, απεικονίζει την κατάσταση κατά την ημέρα και ώρα λήψης των εικόνων από τους δορυφόρους και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική, παρέχεται προς υποβοήθηση και δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση πληγείσας περιοχής από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα χαρτογραφικά αυτά προϊόντα και δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία στο έργο της αποκατάστασης, καταγραφής ζημιών αλλά και στον προγραμματισμό έργων και δράσεων που συνδέονται με νέους πιθανούς επαγόμενους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εκδήλωση των εν λόγω πυρκαγιών (κίνδυνος πλημμυρών, κατολισθήσεων κ.τ.λ.).ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: