Ανακοίνωση της ΠΕΔΔΥ για τη πυρκαγιά στην Γλυφάδα – Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πυρκαγιά στην Γλυφάδα – Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη»

Με αφορμή αυτή την πρόωρη δασική πυρκαγιά στη Γλυφάδα που επεκτάθηκε στην περιοχή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και κατέδειξε τα σοβαρά προβλήματα αξιολόγησης του περιστατικού, άμεσης επέμβασης πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις και αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού και ιδίως την ευθύνη στην περίπτωση αυτή και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οποία είχαν διατεθεί πόροι για το σκοπό της πρόληψης, είτε άμεσα με χρηματοδότηση των Δήμων είτε έμμεσα μέσω του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού, η  Π.Ε.Δ.Δ.Υ. θεωρεί  τα εξής:

Για τα θέματα πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν το φυσικό περιβάλλον ή τις ανθρώπινες υποδομές, είναι απαραίτητο να αναλαμβάνονται οι ευθύνες που πραγματικά αναλογούν στον καθένα.

Στην περίπτωση των Δασικών Πυρκαγιών  έχει μεγάλη σημασία  να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά και να αξιολογηθεί το επίπεδο διαχειριστικής ανταπόκρισης των Κρατικών και Αυτοδιοικητικών Αρχών ή και οι πιθανές αστοχίες.  Σε κάθε περίπτωση οι δασικές πυρκαγιές που ξεσπούν γύρω από κατοικημένες περιοχές, όπως η τελευταία στη Γλυφάδα, κρούουν τον κώδωνα κινδύνου στην Πολιτεία, για την ετοιμότητα του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης.

Αναφορικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν σε μια ακόμη αποτυχία, υπό τις δεδομένες συνθήκες, που επικρατούσε μεγάλη ένταση ανέμου, τις δυσκολίες προσπέλασης του ανάγλυφου και τις δυσκολίες λόγω της σύνθεσης της βλάστησης στην περιοχή (ακαθάριστα χόρτα σε οικόπεδα ή δασικές εκτάσεις),  σε συνδυασμό με το χάρτη  πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (υψηλός κίνδυνος – επίπεδο 3) την ημέρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού έπρεπε να υπάρχει άμεση επέμβαση πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις και για το λόγο αυτό να υπάρχει συνεχής παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων στον Υμηττό  προληπτικά (πριν ανάψει η πυρκαγιά).

Επί της ουσίας και για να μην διακινούνται αρνητικά σχόλια σε βάρος των Δασικών Υπηρεσιών, θυμίζουμε ότι για το σκοπό της δασοπροστασίας το Υπουργείο Εσωτερικών είχε κατανείμει σε δήμους της Χώρας ποσό ύψους 16.910.000 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (σχετική η αρ. 20406/29-03-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού με ΑΔΑ: 6ΠΝ946ΜΤΛ6-ΑΧ8) και ποσό 1.490.000 ευρώ σε συνδέσμους ΟΤΑ για τον ίδιο σκοπό (σχετική η αρ. 20407/29-03-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού με ΑΔΑ: ΨΔΥ146ΜΤΛ6-Ε00). Από τις κατανομές αυτές ποσό 22.000 είχε διατεθεί στο Δήμο Γλυφάδας και ποσό 52.600 στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης,  ενώ ποσό 300.000 ευρώ είχε κατανεμηθεί στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

Επίσης σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ του Σ.Π.Α.Υ που είχε πραγματοποιηθεί  παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, είχε εξαγγελθεί η ένταξη του εν λόγω συνδέσμου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με δύο σημαντικές προτάσεις του, συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ που αφορούσαν «δράσεις θωράκισης και ανάδειξης» του Υμηττού, «δράσεις ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών»  και  ψηφιακές δράσεις προστασίας με σύγχρονα μέσα.

Τέλος είναι γνωστό ότι  για το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάδειξης του Υμηττού  έχει προβλεφθεί μέσω του προγράμματος «antinero» χρηματοδότηση ύψους 5.977.699,54 € που αφορά τον καθαρισμό δασικών εκτάσεων και συντήρηση δρόμων περιοχής όρους Υμηττού, αρμοδιότητας Σ.Π.Α.Υ. Για το σκοπό αυτό έχει γίνει από τις 16 Μαρτίου σχετική πρόσκληση σε 11 εργολήπτες (22PROC002192682022-03-16) για την απευθείας ανάθεση του έργου.

Αν οι ανωτέρω προβλέψεις έχουν ολοκληρωθεί και αν έχουν γίνει τα έργα δασοπροστασίας, μάλλον πρέπει να απαντηθεί από τους αρμοδίους φορείς ώστε να γίνει κατανοητή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού από άποψη επικινδυνότητας και να αντιληφθούμε σαν κοινωνία τα αίτια μιας ακόμη οργανωτικής και επιχειρησιακής αποτυχίας που έθεσε σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές ώστε να ληφθούν αποφάσεις από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία για την ουσιαστική αξιοποίηση (μέσα στα δάση) των πόρων που διατίθενται για τη δασοπροστασία.

Η Ένωση μας ζητά από την Κυβέρνηση, με αφορμή και αυτή την πυρκαγιά στον Υμηττό  το σεβασμό του Συνταγματικού δικαιώματος των πολιτών, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος (που στην πραγματικότητα έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους) αλλά και την υλοποίηση των δεσμεύσεων της να οργανώσει τις δασικές υπηρεσίες που αποτελούν, λόγω του γνωστικού αντικειμένου και των ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, το βασικότερο συντελεστή για την οργάνωση  της δασοπροστασίας της Χώρας.

Στη βάση αυτή ζητάμε από την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης των Δασικών Υπηρεσιών και να πραγματοποιήσει τις προσλήψεις ειδικών επιστημόνων (δασολόγων και δασοπόνων) που παρά το ότι εξαγγέλθηκαν επίσημα, ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί.

Η σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή σε επιχειρησιακό επίπεδο προγραμμάτων πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών και γενικότερα προστασίας της υπαίθρου και η ανάγκη αυτή προϋποθέτει  την  πλήρη αναθεώρηση των ρυθμίσεων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών του νόμου 2612/1998 που εκ των αποτελεσμάτων απέτυχε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Φραγκισκάκης

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Παπαρουσόπουλος


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , , ,

2 replies

  1. Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 12:00 και δυστυχώς τα αεροπλάνα άργησαν πολύ να έρθουν υποτιμητιμηθικε στην αρχή αυτή η πυρκαγιά

  2. παιδιά η 22PROC002192682022-03-16 δεν υπάρχει. Μήπως έχει κάποιο λάθος στα νούμερα?
    με εκτίμηση
    Λεφάκης Δημήτρης
    Δασολόγος
    ι

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: