Μεταφορά δασικού προσωπικού της Α. Δ. Αττικής στο ΥΠΕΝ (επικαιροποίηση)

Με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαπιστώθηκε η μεταφορά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του προσωπικού με τις θέσεις που αυτό κατέχει, ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο / ειδικότητα και των κενών / δεσμευμένων θέσεων, των δασικών υπηρεσιών όπως διαμορφώθηκε από 1.8.2021 έως σήμερα, με τις μεταβολές που επήλθαν λόγω διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεων υπαλλήλων στις δασικές υπηρεσίες, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της σχετικής απόφασης.

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 68486/25.05.2022 (Β΄ 2840) Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 109488/10.9.2021 πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Μεταφορά δασικού προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β ́ 4450).


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: