Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα… και λοιπές διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διατάξεις για τη κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 296, τα Ν.Π.Δ.Δ.

  1. το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον α.ν. της 25ης.1.1936 (Α’ 52) και το β.δ. της 6ης.6.1936 (Α’ 275) και
  2. το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με έδρα τη  Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 1881/1951 (Α’ 210),

καταργούνται την 31η.12.2022 ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται – απορροφώνται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Πρόκειται για διατάξεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και των τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ). Όπως υποστηρίζουν, αιφνιδιαστικά και χωρίς να υπάρχει στο κείμενο της διαβούλευσης, το άρθρο 296 καταργεί τα δύο ταμεία διοίκησης δηλ. του αγροκτήματος και των δασών ως αυτόνομα ΝΠΔΔ, χωρίς επίσης να υπάρχει καμία σχετική αιτιολογική έκθεση. Τόσο ο τρόπος ψήφισης όσο και το περιεχόμενο του άρθρου 296 αποτελεί πρωτόγνωρο για τα ακαδημαϊκά δεδομένα εμπαιγμό δύο ιστορικών Τμημάτων και αφήνει ερωτηματικά σχετικά με τους πραγματικούς σκοπούς αυτής της μεθόδευσης.

Από την 1η.1.2023 το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο Α.Π.Θ., κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στη νομική και πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Από την 1η.1.2023 το Α.Π.Θ. υπεισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα των καταργούμενων νομικών προσώπων, σε σχέση με την μεταφερόμενη κινητή και ακίνητη περιουσία.

Έως την 28η.2.2023, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων πραγμάτων που περιέρχονται στη κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του, καθώς και όλων των συμβάσεων αυτών που μεταφέρονται στο Α.Ε.Ι. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4957/2022 (Α΄ 141/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.»


ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: