ΠΕΔΔΥ για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Για «επιστροφή σε πρακτικές άλλων δεκαετιών, όπου οι δημόσιοι λειτουργοί των δασικών υπηρεσιών θα βρίσκονται υπό τη “δαμόκλειο σπάθη” μιας δυσμενούς μετακίνησης κατά την τέλεση των καθηκόντων τους» κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ), με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία τοποθετούνται προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η ΠΕΔΔΥ καταγγέλλει, προς κάθε κατεύθυνση, αυτήν την, όπως υποστηρίζει, «στοχευμένα ισοπεδωτική και αναχρονιστική πρακτική» και τονίζει ότι στις τοποθετήσεις που έγιναν δεν εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η αρχή του προβαδίσματος των κλάδων.

Τέλος, ζητά από την Πολιτική Ηγεσία και τη Διοίκηση του Υ.Π.ΕΝ. να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, που αφορά τις κρίσεις προϊσταμένων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, να προβεί στη διόρθωση συγκεκριμένων αποφάσεων τοποθέτησης ( Δ/νση Δασών Λευκάδας, Δασαρχείο Κυπαρισσίας και Δασαρχείο Μολάων) και Δ/νση Δασών Λευκάδας και να κάνει κατά παρέκκλιση προσλήψεις δασολόγων, σε όλες τις δασικές υπηρεσίες, ώστε να μην δημιουργείται «τεχνητή» έλλειψη και να γίνονται τοποθετήσεις άλλων κλάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΔΔΥ:

Τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με αφορμή την τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ ανακοινώνει τα εξής.:

Ορισμένες από τις τοποθετήσεις που έγιναν στις Δασικές Υπηρεσίες έχουν γίνει αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού προκαλώντας έντονη ανησυχία μεταξύ των Δασολόγων – Γεωτεχνικών και γενικότερα μεταξύ όλων των υπαλλήλων των δασικών Υπηρεσιών, είτε γιατί θίγουν άμεσα την ατομική, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των θιγόμενων συναδέλφων όπως στην περίπτωση του προϊσταμένου Δ/νσης Δασών Λευκάδας, ο οποίος ενώ τυπικά θεωρήθηκε ικανός για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, στην πραγματικότητα τιμωρείται, τοποθετούμενος σε υπηρεσία άλλου νομού (στην Μεσσηνία και σε απόσταση άνω των 250 χλμ από την οικία του) και με τον τρόπο αυτό πρακτικά οδηγείται στην παραίτηση ή την δικαστική προσφυγή.

Δεν τιμά κανέναν η επιστροφή σε πρακτικές άλλων δεκαετιών, όπου οι δημόσιοι λειτουργοί των δασικών υπηρεσιών θα βρίσκονται υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» μιας δυσμενούς μετακίνησης κατά την τέλεση των καθηκόντων τους και μάλιστα στο πλαίσιο ενός εγχειρήματος όπως αυτό της κάθετης υπαγωγής της Δασικής Υπηρεσίας στο ΥΠΕΝ, που χαιρετίστηκε θερμά όταν εξαγγέλθηκε τόσο από τον σύλλογο των Δασολόγων, όσο και από τους υπαλλήλους ξεχωριστά.

Ειδικά στο θέμα της μετακίνησης του προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Λευκάδας τα ερωτήματα είναι πολλά. Μετακινείται ο συνάδελφος από την Δ/νση Δασών Λευκάδας στην οποία προβλέπεται να υπηρετούν τρεις ΠΕ Γεωτεχνικοί – Δασολόγοι, (αφήνοντας την Δ/νση χωρίς κανέναν ΠΕ Δασολόγο Γεωτεχνικό) στο Δασαρχείο Κυπαρισσίας που προβλέπεται να υπηρετούν 2 ΠΕ Δασολόγοι Γεωτεχνικοί, οι οποίες είναι ήδη καλυμμένες. 

Στην πραγματικότητα αφήνουμε μια υπηρεσία χωρίς κανέναν Δασολόγο και τον μετακινούμε σε άλλη στην οποία πλέον θα υπηρετούν υπεράριθμοι Δασολόγοι, σύμφωνα με τον υφιστάμενο οργανισμό

Στην περίπτωση του Δασαρχείου Μολάων συνάδελφος καθαιρείται από τη θέση προϊσταμένου στην οποία είχε τοποθετηθεί και αντικαθίσταται από υπάλληλο κλάδου κατηγορίας (ΤΕ). Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά υποβαθμίζεται σαν επιστήμονας, δεδομένου ότι στην απόφαση των τοποθετήσεων γίνεται μνεία περί «των ουσιαστικών προσόντων, της ποιότητας της υπηρεσιακής τους δραστηριότητας και της γνώσης του αντικειμένου», παραβιάζοντας τη σχετική νομολογία από το ΣτΕ (2004, 2000) και από το Διοικητικό Εφετείο (2016) περί «Εφαρμογής του προβαδίσματος κατηγοριών, στην επιλογή Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης».

Η Ένωσή μας καταγγέλλει, προς κάθε κατεύθυνση, αυτήν την «στοχευμένα ισοπεδωτική και αναχρονιστική πρακτική», σε βάρος των συναδέλφων μας αλλά και κατ’ επέκταση του κλάδου μας, η οποία σαν νοοτροπία διοίκησης θα έπρεπε να ανήκει στο παρελθόν αφού ήδη έχει καταδικαστεί στην συνείδηση των συναδέλφων και επιπλέον δεν συνάδει με την αντίληψη για μια σύγχρονη και δημοκρατική δημόσια διοίκηση.

Αναφορικά με το θέμα της κάλυψης των θέσεων ευθύνης η Π.Ε.Δ.Δ.Υ και η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ με ανακοινώσεις και δελτία τύπου, διαχρονικά και με αποδέκτες τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, είχαμε θέσει το θέμα της «Εφαρμογής του προβαδίσματος κατηγοριών, στην επιλογή Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης». Το αίτημα μας αυτό στηριζόταν σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. 2811/2017, 2812/2017, 2813/2017, 2816/2017, 2817/2017 & 2818/2017), με τις οποίες είχαν ακυρωθεί Π.Δ Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών κατά το μέρος που αφορούσαν στην επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες, υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ αδιακρίτως, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη και να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που βάσει του αντικειμένου της οργανικής μονάδας, μπορεί να προβλεφθεί η τοποθέτηση ως προϊσταμένου υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα των κατηγοριών.

Στις τοποθετήσεις που έγιναν στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα αυτή η αρχή του προβαδίσματος των κλάδων δεν εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και παρά το ότι στις υπηρεσίες αυτές υπηρετούσαν υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, ενώ και το αντικείμενο των συγκεκριμένων Οργανικών Μονάδων (προϊστάμενοι Δασαρχείων με σύνθετο έργο) και οι ειδικότητες των υπηρετούντων κλάδων υπαλλήλων και τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα τους δεν προέβλεπαν την τοποθέτηση ως προϊσταμένων των οργανικών μονάδων υπαλλήλων που έπονται κατά το προβάδισμα.

Ζητάμε από την Πολιτική Ηγεσία και τη Διοίκηση του Υ.Π.ΕΝ

α) Να τηρηθεί κατά τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες το θεσπιζόμενο, με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ…….», προβάδισμα κλάδων.

β) Να προχωρήσει στην κατά το δυνατόν γρηγορότερη ή ακόμη καλύτερα άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, που αφορά τις κρίσεις προϊσταμένων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, αφού εδώ και σχεδόν μία δεκαετία καμία κυβέρνηση δεν την εφάρμοσε.

γ) Να κάνει κατά παρέκκλιση προσλήψεις δασολόγων, σε όλες τις δασικές υπηρεσίες, ώστε να μην δημιουργείται «τεχνητή» έλλειψη και να γίνονται τοποθετήσεις άλλων κλάδων.

δ) Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, να προβεί στη διόρθωση των αποφάσεων για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις: Διεύθυνση Δασών Λευκάδας, Δασαρχείο Κυπαρισσίας και Δασαρχείο Μολάων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

3 replies

 1. Σε ότι αφορά και τη δική μου τοποθέτηση, ενημερώνω τους πάντες ότι ουδέποτε ήθελα, ζήτησα ή επεδίωξα με οποιονδήποτε τρόπο και δεν επιθυμώ τη θέση του Διευθυντή Δασών Λευκάδας.

  Θανάσης Κοντογεώργης
  Δασοπόνος

  • Συμπληρωματικά στο προηγούμενο σχόλιο μου ενημερώνω ότι, ούτε εγώ επιθυμώ τη θέση του δασάρχη Μολάων.

 2. Όσο αφορά την τοποθέτηση μου ως προϊστάμενος στο Δασαρχείο Μολάων γνωρίζω στους συναδέλφους δασολόγους ότι ποτέ δεν το επιδίωξα και ποτέ δεν με ενδιέφεραν αυτές οι θέσεις. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση εγώ δεν θα φέρω καμμία αντίρρηση.

  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Καλογερίνης
  δασοπόνος

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: