Μέτρα αντιμετώπισης του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στον Πηνειό ποταμό

Η Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ, ανακοινώνει ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας  ξεκινά η  υλοτομία νεκρών (ξηρών) ατόμων πλατάνου, τα οποία έχουν προσβληθεί από το μύκητα Ceratocystis platani, καθώς και υγειών (υπόπτων προσβολής) ατόμων, που φύονται περιμετρικά και σε ακτίνα δεκαπέντε (15) μέτρων από τα προσβεβλημένα άτομα πλατάνου.

Η υλοτομία θα διεξαχθεί  συγκεκριμένα στις περιοχές ευθύνης των Δασονομείων:

  1. Λάρισας (εκατέρωθεν της κοίτης του Πηνειού ποταμού στην περιοχή Τ. Κ. Δαμασίου – Αμυγδαλέας)
  2. Καλλιπεύκης (εκατέρωθεν της κοίτης του Πηνειού ποταμού στο ύψος του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής) και
  3. Καρίτσας( αριστερά του καταστρώματος της επαρχιακής οδού Ομολίου – Στομίου),

Κατά τη διαδικασία της  υλοτομίας θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Λάρισας.

Οι εργασίες υλοτομίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προϊόντων που θα παραχθούν, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4757/123205 Κ.Υ.Α., (Τεύχος Β΄ 2842/27-04-2023), του άρθρου 4 §1 του «Εκτελεστικού Κανονισμού με αριθμό (ΕΕ) 2022/1629 της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2022», της υπ’ αριθμ. 5950/135720/25-11-2019 Απόφασης του ΥΠΑΑΤ, καθώς και της υπ’αριθμ. 178930/750/15-02-2019 Εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΝ.

Επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η λήψη από μέρους των πολιτών οιουδήποτε προϊόντος πλατάνου που θα παραχθεί από την εν λόγω υλοτομία (κλώνοι, λιανόκλαδα, πρέμνα), διότι αυτό θα προκαλέσει την διασπορά του μύκητα Ceratocystis platani και κατά συνέπεια την εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους, η οποία γίνεται και με τα πριονίδια.

Τα προϊόντα που θα παραχθούν, καθώς και τα υπολείμματα της υλοτομίας θα φορτώνονται σε φορτηγά, τα οποία θα έχουν καλυμμένη καρότσα και θα μεταφέρονται με ανάλογα παραστατικά (θεωρημένα Δελτία μεταφοράς) σε εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου σε κατάλληλους χώρους για θερμική επεξεργασία και περαιτέρω εκμετάλλευση  προκειμένου να εξαλειφθεί ο μύκητας.

Οι ως άνω εργασίες θεωρούνται επιβεβλημένες, προκειμένου να περιορισθεί η εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, η οποία αποτελεί τεράστια απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της χώρας και έχει αφανίσει υπέροχα δάση πλατάνου σε περιοχές όπου δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί.

 


 ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: