Ξεκινά η έκδοση των αδειών κυνηγιού – Το ΦΕΚ με τα Τέλη Θήρας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2023 – 2024. Με την δημοσίευση της ΚΥΑ καθορισμού των τελών και ενώ έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και η απόφαση που αφορά το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους, μπορεί να ξεκινήσει πλέον η διαδικασία έκδοσης των αδειών κυνηγιού.


Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2023 – 2024 καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Κυνηγοί-μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ, Κυνηγετικών Συλλόγων.

Για τους κυνηγούς, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων:

Κατηγορίες τελών Ποσό σε ευρώ (€)
Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας θήρας 10,00 ευρώ
Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας θήρας 30,00 ευρώ
Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας θήρας 60,00 ευρώ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ


2. Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί.


Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα προβλεπόμενα ανωτέρω τέλη ανά κατηγορία, άδειας θήρας, καταβάλλονται προσαυξανόμενα κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των Κυνηγετικών Συλλόγων, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α’ 191).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.3 . Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.)

Οι κυνηγοί αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα να κυνηγούν μόνο στις δημόσιες ή ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.).

Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Δασική Αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται Δασαρχείο), στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:

Για κάθε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 453/1977 (Α’ 141), σε συνδυασμό το π.δ. 332/1983 (Α’ 119) και τον ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύουν μετά τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/ σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2023- 2024.

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83238/2593/03.08.2023 (Β΄ 4931) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2023-2024.

Ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά τη νέα κυνηγετική περίοδο 2023-2024
στο σύνδεσμο:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2023-2024ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: