Επιτέλους κάτι αρχίζει να κινείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Πρόσφατα είδαμε να δημοσιεύεται ο νόμος 5037/2023 που καλύπτει το κενό που άφησε η κατάργηση των πταισμάτων και των πταισματοδικείων και καθιέρωσε την επιβολή διοικητικών προστίμων για πολλές από τις παραβάσεις του Δασικού Κώδικα.

Οι Δασικοί υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που σύμφωνα με το νόμο είναι τα όργανα επιβολής των νέων ποινών περίμεναν το επόμενο βήμα από το Υπουργείο για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου, που είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών παραβόλων για την επιβολή των κυρώσεων.

Αποτέλεσε θετική έκπληξη για όλους η διαπίστωση ότι δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά παράβολα στην εφαρμογή e-paravolo τα οποία μπορεί με απλά και εύκολα βήματα να τυπώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης και αφορούν σε μια σειρά υποχρεώσεων των δασικών υπηρεσιών τα οποία διευκολύνουν τόσο το έργο των υπηρεσιών όσο και τους ίδιους τους πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να καταβάλουν μέσω των ΔΟΥ ή των υποκαταστημάτων της τράπεζας της Ελλάδας τα σχετικά παράβολα για την καταβολή προστίμων στα πλαίσια του δασικού Κώδικα και την έκδοση ή επέκταση των αδειών θήρας ενώ η κατάργηση υποκαταστημάτων αυτών των φορέων (ΔΟΥ και ΤτΕ) δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

Μπήκαμε στην εφαρμογή και δοκιμάσαμε τη διαδικασία. Για να εκτυπώσει κανείς το παράβολο θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή eparavolo της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων (με ή χωρίς τη χρήση κωδικών του taxisnet) (εικ. 1 και 2) και να επιλέξει από τη λίστα των φορέων του δημοσίου το «Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)».

(Εικ. 1)

(Εικ. 2)

Στη συνέχεια επιλέγει την «κατηγορία παραβόλου» που τον ενδιαφέρει και τον «τύπο του παραβόλου» ή επιλέγει απευθείας τον κωδικό του τύπου του παραβόλου (εικ. 3).

(Εικ. 3. Παράδειγμα αναζήτησης για τον κωδικό παραβόλου 6072 που αφορά “Διοικητικό πρόστιμο παραβίασης του Δασικού Κώδικα”)

Από την εφαρμογή eparavolo δίνονται οδηγίες για τα διαδοχικά στάδια της έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου και για τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων του πολίτη.

Σε όλες τις κατηγορίες παραβόλων τα ποσά συμπληρώνονται αυτόματα εκτός από ένα παράβολο (κωδικός 6072) «Διοικητικό Πρόστιμο παραβίασης του Δασικού Κώδικα» το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τον πολίτη το ποσό του προστίμου που του έχει επιβληθεί από την Υπηρεσία.

Μια άλλη διαπίστωση που κάναμε είναι ότι τα ποσά των ηλεκτρονικών παραβόλων που αφορούν στις δασικές Υπηρεσίες είναι αυτομάτως δεσμευόμενα (δεν χρειάζεται να εξουσιοδοτηθεί κάποιος υπάλληλος για τη δέσμευση τους) οπότε εφόσον καταβληθούν από τον ενδιαφερόμενο, με μια από τις διαδικασίες που προβλέπει η εφαρμογή, δεν επιστρέφονται.

Κατηγορία Παραβόλου Κωδικός Παραβόλου Ονομασία παραβόλου
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου 6072 Διοικητικό πρόστιμο παραβίασης του Δασικού Κώδικα
Έκδοση άδειας θήρας μέσω δασικής υπηρεσίας 1674 Τέλη υπέρ δημοσίου  για την έκδοση τοπικής άδειας θήρας (περιλαμβάνεται ,  χαρτόσημο και   ΟΓΑ χαρτοσήμου)
1675 Τέλη υπέρ δημοσίου  για την έκδοση  περιφερειακής άδειας θήρας (περιλαμβάνονται   χαρτόσημο και ο  ΟΓΑ χαρτοσήμου)
1676 Τέλη υπέρ δημοσίου για  την έκδοση γενικής  άδειας θήρας (συμπεριλαμβάνονται  το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου)
Έκδοση άδειας θήρας μέσω κυνηγετικού συλλόγου 1677 Τέλη υπέρ δημοσίου για  την έκδοση τοπικής άδειας θήρας μέσω κυνηγετικού συλλόγου  (περιλαμβάνονται   χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου – δεν περιλαμβάνεται η συνδρομή στον κυνηγετικό σύλλογο ύψους 80 ευρώ
1678 Τέλη υπέρ δημοσίου για  την έκδοση περιφερειακής άδειας θήρας μέσω κυνηγετικού συλλόγου  (περιλαμβάνονται τα τέλη υπέρ δημοσίου,  χαρτόσημο και  ΟΓΑ χαρτοσήμου-  δεν περιλαμβάνεται η συνδρομή στον κυν
1679 Παράβολο για την έκδοση γενικής άδειας θήρας μέσω κυνηγετικού συλλόγου  (περιλαμβάνει τα τέλη υπέρ του δημοσίου, το χαρτόσημο και τον ΟΓΑ χαρτοσήμου-  – δεν περιλαμβάνεται η συνδρομή στον κυνηγετικό σ
Επέκταση άδειας θήρας 1680 Τέλη  για επέκταση άδειας θήρας από τοπική σε περιφερειακή
1682 Τέλη  για επέκταση άδειας θήρας από τοπική σε γενική
1683 Τέλη  για επέκταση άδειας θήρας από περιφερειακή σε γενική
Έκδοση άδειας θήρας για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε 1684 Άδεια θήρας αλλοδαπών για χρονικό διάστημα μέχρι 15 ημέρων
1685 Άδεια θήρας αλλοδαπών για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μήνες
1686 Άδεια θήρας αλλοδαπών για όλη την κυνηγετική περίοδο

Επομένως αυτή η εξέλιξη καταγράφεται στα θετικά της νέας πολιτικής ηγεσίας η οποία ελπίζουμε σταδιακά να προχωρήσει και σε άλλες ψηφιακές εφαρμογές που θα επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό και την αναγκαία μετάβαση των δασικών υπηρεσιών στη νέα εποχή για τη διευκόλυνση του έργου τους και την εξυπηρέτηση παράλληλα χιλιάδων πολιτών, που πολλές φορές ταλαιπωρούνται για μια απλή διοικητική διαδικασία (π.χ. έκδοση άδειας θήρας) που καταλήγει να γίνεται γραφειοκρατική και χρονοβόρα.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: