2η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας

Στη 2η τροποποίηση της ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024 προχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θ. Σκυλακάκης.

Κατ’ εξαίρεση της γενικής απαγόρευσης θήρας στην Π.Ε Έβρου επιτρέπεται πλέον το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στις χερσαίες περιοχές της ΠΕ Έβρου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εντός του περιγράμματος της πρόσφατα καμένης περιοχής στην Π.Ε Έβρου.

Σύμφωνα με την νέα τροποποιητική απόφαση, η λειτουργία των ομάδων κυνηγών που ενεργούν στο πλαίσιο του προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους καθώς και η λειτουργία των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτού, που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που τέθηκαν με την γενική απαγόρευση της θήρας στην Π.Ε Έβρου και κατά συνέπεια οι ομάδες κυνηγών και τα συνεργεία δίωξης συνεχίζουν τη δράση τους, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των οικείων δασικών υπηρεσιών.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102386/3287/05.10.2023 (Β΄ 5890) 2η Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , ,

%d