Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας

Προγραμματισμός Ημερίδων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το έργο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»

Διοργάνωση ημερίδων με θέμα: Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το έργο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»

Δραχμές, χωροφύλακες και αιχμάλωτοι στο… δάσος

«Επιθεωρηταί Δασών» και χωροφύλακες, δραχμές και κοινοτικά συμβούλια, διατάξεις περί αιχμαλώτων αγωνιστών της μικρασιατικής εκστρατείας και πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης από την αστυνομία, όλα αυτά συνυπάρχουν στη δασική μας νομοθεσία και… βρίσκονται σε ισχύ!

WWF Ελλάς: Παρατηρήσεις επί του έργου «Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας»

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του παραδοτέου Π4.1 (α) : προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης – προτάσεις βελτίωσης, του έργου «Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας»