Απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης ή παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών καιρικών συνθηκών.


Κυνηγετική Περίοδος 2020 – 2021

(Aκολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά νομό ή δασαρχείο. Ενδέχεται αποφάσεις ορισμένων δασικών υπηρεσιών να μην έχουν καταχωρηθεί γι’ αυτό θα πρέπει να επικοινωνείτε με το Δασαρχείο ή τη Δ/νση Δασών της περιοχής που σας ενδιαφέρει.)

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για πληρέστερη ενημέρωση θα πρέπει να ενημερώνονται από τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και τους κυνηγετικούς συλλόγους.

 • Αιγαίου
 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

–  Γρεβενών | – Ιωαννίνων | – Καστοριάς  | – Κοζάνης | – Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Βοιωτίας | –  Ευβοίας  | – Ευρυτανίας  | – Καρδίτσας | – Λάρισας | – Μαγνησίας  | –  Μουζακίου | – Φθιώτιδας | – Φωκίδας |

 • Κρήτης

– Χανίων |

 • Μακεδονίας – Θράκης

–  Αριδαίας  | – Αρναίας | –  Βέροιας | – Έδεσσας  | – Θεσσαλονίκης | – Κ. Νευροκοπίου | – Νάουσας  | – Ξάνθης  | – Πολυγύρου | – Ροδόπης | – Σερρών | – Σταυρού |

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

–  Αιτωλοακαρνανίας | –  Αρκαδίας  | – Αχαΐας |


Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α΄7) 
Άρθρο 258 παρ. 3. Ωσαύτως απαγορεύεται:
β) Η θήρα δι’ ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 7 Ν. 177/1975)

στ) Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται ν’ απαγορεύη την θήραν παντός θηράματος εν περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως εις όλην την χώραν ή μεμονωμένας περιοχάς.

ΚΥΑ 414985/85 (ΦΕΚ Β’ 775) όπως ισχύει
Άρθρο 5, παρ. 4
4. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, μπορεί να επιβάλλονται ιδιαίτερες και πρόσθετες περιοριστικές ρυθμίσεις, σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Δασικής Αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, σε περίπτωση που επικρατούν παρατεταμένες χρονικά, δυσμενείς για τα πτηνά, καιρικές συνθήκες και εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένος κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών των αγρίων πτηνών λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών.

Υ.Α. 143542/2086/31.07.2018 (Β’ 3416) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020.
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.11 Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή, ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ. αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

Νομολογία
Απόφαση ΣτΕ 1287/2008.

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

Κυνηγετική Περίοδος 2019 – 2020

(Aκολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά νομό ή δασαρχείο. Ενδέχεται αποφάσεις ορισμένων δασικών υπηρεσιών να μην έχουν καταχωρηθεί γι’ αυτό θα πρέπει να επικοινωνείτε με το Δασαρχείο ή τη Δ/νση Δασών της περιοχής που σας ενδιαφέρει.)

 • Αιγαίου
 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

–  Γρεβενών | – Ιωαννίνων | – Καστοριάς  | – Κοζάνης | – Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

–  Ευβοίας  | – Ευρυτανίας  | – Καρδίτσας | – Λάρισας–  Μουζακίου | – Φθιώτιδας| – Φωκίδας |

 • Κρήτης

Χανίων |

 • Μακεδονίας – Θράκης

–  Αριδαίας  | –  Βέροιας | – Έδεσσας  | – Θεσσαλονίκης | – Κ. Νευροκοπίου | – Νάουσας  |- Πολυγύρου | – Σερρών |- Σταυρού |

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

–  Αιτωλοακαρνανίας | –  Αρκαδίας  | – Αχαΐας |


Κυνηγετική Περίοδος 2018 – 2019

(Aκολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά νομό ή δασαρχείο.)

 • Αιγαίου

Λέσβου |

 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Άρτας | – Γρεβενών | – Θεσπρωτία | – Ιωαννίνων | – Καστοριάς | – Κοζάνης | – Πρέβεζας | – Φλώρινας|

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

– Βοιωτίας | – Εύβοιας | – Ευρυτανίας | – Καρδίτσας | – Λάρισας (ΔΑΔ Δασαρχείου Λάρισας) | – Μαγνησία | – (Καλαμπάκας) – (Τρικάλων ΔΑΔ 1ΔΑΔ 2) | – Φθιώτιδας | – Φωκίδας |

 • Κρήτης

– Χανίων |

 • Μακεδονίας – Θράκης

– Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας | – Αρναίας | – Βέροιας  | – Διδυμοτείχου | – Δράμας | – Έδεσσας  | – Θεσσαλονίκης | – Καβάλας | – Κιλκίς  | – Λαγκαδά | – Νάουσας | – Νευροκοπίου | –  Νιγρίτας | – Ξάνθης | – Ροδόπης | – Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου | – Σταυρού |

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αιτωλοακαρνανίας | – Αρκαδίας | – Αχαΐας |


Κυνηγετική Περίοδος 2017 – 2018

(ακολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά νομό ή δασαρχείο)

 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Άρτας | – Γρεβενών | – Ιωαννίνων|- Καστοριάς | – Κοζάνης |- Φλώρινας|

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Εύβοιας | – Καρδίτσας |- Λάρισας |- Τρικάλων | – Φθιώτιδας |

 • Κρήτης

– Χανίων (Β´ 4605)|

 • Μακεδονίας – Θράκης

– Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας | – Διδυμοτείχου ( Β´ 4683/2017)| – Δράμας | – Θεσσαλονίκης | – Καβάλας | – Κιλκίς  |- Νάουσας |-  Νιγρίτας |- Ξάνθης | – Ροδόπης | – Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου | – Σταυρού |

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αιτωλοακαρνανίας | – Αρκαδίας |


Κυνηγετική Περίοδος 2016 – 2017

Ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την απαγόρευση θήρας σε όλη τη χώρα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (11-18/17).

Υ.Α. 151341/49/11.1.2017 (ΦΕΚ Β´ 17/12.01.2017) Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (11-18/1)
Εγκύκλιος 151342/50/11.1.2017 (ΑΔΑ: 71Σ64653Π8-ΚΗΦ) Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (11-18/1)

(ακολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά νομό ή δασαρχείο, μέσα στη παρένθεση ο αριθμός του ΦΕΚ δημοσίευσης κάθε απόφασης)

 • Αιγαίου

– ν. Λέσβου (Β´ 4333/16) | ν. Χίου (Β´42/17) | – ν. Σάμου ( ΦΕΚ Β´ 87/17) |

 • Αττικής

Πόρου |

 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Άρτας (ΦΕΚ Β´197/30.01.2017) | – Γρεβενών  | – Θεσπρωτίας | – Ιωαννίνων (Β´ 3926/16) | – Καστοριάς | – Κοζάνης | – Πρέβεζας  (ΦΕΚ Β΄109/2003) | – Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Βοιωτίας (Β´ 142/17) | – Εύβοιας | – Ευρυτανίας (Β´ 139/17) | – Καρδίτσας | – Λάρισας | – Μαγνησίας | – Μουζακίου | – Τρικάλων | – Φθιώτιδας | – Φωκίδας |

 • Κρήτης

Λασιθίου (Β´ 137) |- Χανίων (Β´ 4381/16) |

 • Μακεδονίας – Θράκης

Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας  (Β´ 216/17) | – Αρναίας | – Βέροιας | – Διδυμοτείχου | – Δράμας (Β´ 48/17) |- Έδεσσας  (Β´ 17/17) | – Θάσου | – Θεσσαλονίκης | – Καβάλας (Β´ 33/17) | – Κιλκίς | – Λαγκαδά | – Νάουσας | – Κ. Νευροκοπίου (Β´ 58/17) | – Νιγρίτας | – Ξάνθης  (Β´ 174/17) | – ν. Πιερίας | – Πολυγύρου | – ν. Ροδόπης | – Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου | – Σταυρού |

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αιτωλοακαρνανίας  (ΦΕΚ Β´ 52/17) | – Αργολίδας | – Αχαΐας (Β´ 178/17)- Βυτίνας | – Κορίνθου (Β´ 25/17) |- Κέρκυρας | – Λευκάδας | – Μολάων |


– Περίοδος 2015 – 2016

(ακολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά περιφερειακή ενότητα ή νομό ή δασαρχείο)

 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– ν. Άρτας | – ν. Γρεβενών | – Θεσπρωτίας | – ν. Ιωαννίνων | – ν. Καστοριάς | – ν. Κοζάνης | – Πρέβεζας  | – ν. Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ν. Εύβοιας | – ν. Ευρυτανίας  | – ν. Καρδίτσας | – ν. Λάρισας | – ν. Μαγνησίας | – ν. Τρικάλων | – ν. Φθιώτιδας |

 • Μακεδονίας – Θράκης

– Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας | – Βέροιας | – Έδεσσας | – Θεσσαλονίκης | – Κιλκίς | – Λαγκαδά | – Νάουσας | – Νιγρίτας | – ν. Πιερίας | – ν. Ροδόπης | – Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου | – ΣταυρούΠερίοδος 2014 – 2015

 • Αιγαίου
 • Αττικής
 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Άρτας | – Γρεβενών | – Θεσπρωτίας | – Ιωαννίνων | – ν. Καστοριάς | – Κοζάνης | – Πρέβεζας  | – ν. Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

– ν. Καρδίτσας | – Καρπενησίου | – ν. Λάρισας | – ν. Μαγνησίας | – ν. Τρικάλων |

 • Κρήτης

Χανίων |

 • Μακεδονίας – Θράκης

Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας | – Βέροιας | – Έδεσσας | – Θεσσαλονίκης | – Κιλκίς | – Λαγκαδά | – Νάουσας | – Νιγρίτας | – ν. Πιερίας | – ν. Ροδόπης– Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

4 replies

 1. στην περιοχη μακρακωμης φθιωτιδος ενω το κυνηγη για αγριογουρουνα εκκλησε στα χωρια θηρευουν με την ευλογια τον τοπικων φορεων και οταν καποιος τους καταγγελη ειδοποιουν και κρυβονται πριν ανευουν

 2. Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 5651/Β/17.12.2018 η απόφαση απαγόρευσης θήρας λόγω χιονοπτώσεων στα όρια της Π.Ε. Γρεβενών

 3. Στην απόφαση περί απαγόρευσης θήρας λόγω χιονοπτώσεων στα όρια της Π.Ε. Φλώρινας (αναρτήσατε στο link) για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 αντί του ΦΕΚ 5621/Β/2018 το το ΦΕΚ 5490/Β/2018 που αφορά άλλες περιοχές. Έχει εκδοθεί επίσης και η απόφαση για την Π.Ε. Καστοριάς με ΦΕΚ 5596/Β/2018.

  • Ευχαριστούμε για την επισήμανση. Έγινε η διόρθωση και σταδιακά θα προστεθούν και οι άλλες αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: