Πρόγραµµα προστασίας άγριας πανίδας

argyropelekanosΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, θα χρηµατοδοτήσει και την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο την υλοποίηση προγράμματος για την προστασία της άγριας πανίδας.

Στόχος του προγράµµατος το οποίο θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του πίνακα διανοµής της παρούσας, είναι η άσκηση ελέγχων και η συστηµατική παρακολούθηση της κυνηγητικής δραστηριότητας σε προκαθορισµένες περιοχές της Χώρας λόγω του προστατευτικού καθεστώτος που ισχύει σε αυτές (υγρότοποι και προστατευόµενες περιοχές) ώστε να περιοριστούν και να ελεγχθούν τα φαινόµενα λαθροθηρίας.

Το χρονικό διάστηµα που θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα είναι από τον τρέχοντα µήνα µέχρι το τέλος του έτους 2013 και θα ακολουθήσει όµοια εγκριτική για το έτος 2014.

Προτεραιότητα για την ένταξη στο ειδικό πρόγραµµα έχουν οι περιοχές που προστατεύονται µε βάση τα ειδικά καθεστώτα (πρόκειται για Εθνικά Υγροτοπικά Πάρκα που ταυτόχρονα είναι και υγροτόποΙ Ραµσάρ και ΖΕΠ) και οι 16 αντίστοιχες δασικές Υπηρεσίες , όπως εµφαίνονται στο πίνακα της αριθμ. 136705/2884/15-10-2013 απόφασης του ΥΠΕΚΑ.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες για το χρονικό διάστηµα που προαναφέρθηκε θα συγκροτήσουν συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης δασικών υπαλλήλων τις απογευµατινές ηµέρες των εργασίµων ηµερών, συµπεριλαµβανοµένου και του Σαββάτου, καθώς και των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών .

Οι ώρες που θα διατεθούν σε κάθε υπηρεσία για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του προγράµµατος(3 µήνες) , αντιστοιχούν στην απογευµατινή υπερωριακή εργασία έξι (6) υπαλλήλων/ µήνα (20 ώρες ανά υπάλληλο και συνολικά 360 ώρες ανά υπηρεσία) καθώς και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες (16 ώρες ανά υπάλληλο/µήνα και συνολικά 288 ώρες ανά υπηρεσία). Οι ανωτέρω θα χωριστούν σε δύο ή περισσότερα συνεργεία, τα οποία θα εργάζονται προγραµµατισµένα τις µισές ηµέρες του µήνα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ελέγχων και τα προγράµµατα των δασικών υπηρεσιών και σε συντονισµό µε τα αντίστοιχα προγράµµατα των ιδιωτικών φυλάκων θήρας.

Από το πρόγραµµα θα καλυφθούν και δαπάνες προµήθειας καυσίµων µέχρι ύψους 600 ευρώ /Υπηρεσία/µήνα καθώς και οι δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις– διανυκτερεύσεις για τον έλεγχο των ίδιων δραστηριοτήτων, τις νυχτερινές ώρες (10 ηµέρες ανά µήνα /Υπηρεσία για τρείς (3) υπαλλήλους) µέχρι ύψους 4.500 €/ υπηρεσία για το διάστηµα των τριών µηνών.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράµµατος, όπως αναλύεται στο συνηµµένο πίνακα θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Πράσινου Ταµείου.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα

Tags: ,

2 replies

  1. Είθισται πλέον, σε τέτοια ή ανάλογα προγράμματα, να προβλέπεται και μία διαδικασία αξιολόγησης του αποτελέσματος. Δηλαδή, να συμπληρώνονται κάποια ημερήσια δελτία από τους θηροφύλακες με στοιχεία όπως π.χ. πλήθος κυνηγών που καταγράφηκαν, πλήθος που ελέγχθηκε, πλήθος και είδος περιστατικών λαθροθήρας που παρατηρήθηκαν, περιπτώσεις για τις οποίες ασκήθηκε καταδίωξη, τρόπος καταδίωξης, περιστατικά λαθροθήρας που έγιναν συλληψεις, κατασχέσεις κλπ. Η συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων, στη συνέχεια, από μία κεντρική υπηρεσία και μία απλή στατιστική τους ανάλυση και παρουσίαση θα ήταν πολλαπλά χρήσιμη. Πέρα από το να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα καθαυτή της ενέργειας και η οικονομική της κλπ ανταποδοτικότητα, θα ήταν π.χ. χρήσιμη και στο να ελέγχεται η κάθε τοπική υπηρεσία κατά πόσο ανταπεξέρχεται σ’ αυτό το έργο θετικά και κατ’ επέκταση στο να συγκριθούν και μεταξύ τους οι διάφορες τοπικες υπηρεσίες. Επίσης στο να υπάρξει θετική για την Ελλάδα άποψη προς τους διεθνείς οργανισμούς εφόσον βέβαια η αξιολόγηση δείξει ότι υπήρξε αρκούντως σημαντικό αποτέλεσμα, κλπ.κλπ. Τουλάχιστον, με το να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης του αποτελέσματος του προγράμματος, θα ωθούσε τις υπηρεσίες και αυτούς που θα ωφεληθούν από τα πρόσθετα αυτά μέτρα (υπερωρίες κλπ) να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον στην αποστόλή τους. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να προβλέψει και τη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης του αποτελέσματος γι αυτό το πρόγραμμα.

    • Κατά την γνώμη μας, τέτοια ημερήσια δελτία θα πρέπει να συμπληρώνονται απο το σύνολο των δασικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα ή ελέγχους στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: