Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Oικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης»

YPEKA43

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Oικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης» – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη
  
Το ΥΠΕΚΑ με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναλαμβάνει μία διπλή πρωτοβουλία. Αφενός προσπαθεί να επιλύσει το χρόνιο ζήτημα των οικοδομικών συνεταιρισμών, παράλληλα με την προώθηση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και της ανάπτυξης μέσω ιδιωτικής πολεοδόμησης, δίνοντας έμφαση στην αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως των μικρών και εγκαταλελειμμένων οικισμών της χώρας. Αφετέρου προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία για τις χρήσεις γης γενικά, η οποία μετρά ήδη πάνω από 25 χρόνια εφαρμογής και χρειάζεται προσαρμογή στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας.

Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε:

«Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι ένα ακόμη βήμα προς το νέο, αποτελεσματικό και γρήγορο μοντέλο πολεοδόμησης που είναι αναγκαίο για ανάπτυξη με περιβαλλοντική προστασία. Με ρυθμίσεις, με τις οποίες αφενός δίνουμε λύσεις σε δομικά προβλήματα και αφετέρου θέτουμε τις βάσεις για το μέλλον:

  • Πρώτον, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν νέες εκτάσεις, στο δημόσιο να αποκομίζει νέες δασωμένες και αναδασωμένες εκτάσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτά νέους χώρους πρασίνου
  • Δεύτερον,  καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα οικοδομικών συνεταιρισμών,
  • Τρίτον  εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τις χρήσεις γης γενικά, σε όλη τη χώρα.

Με δύο λόγια:  οργάνωση του  χώρου για αναζωογόνηση της Περιφέρειας στην οποία μπορεί να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή, επενδύσεις και ποιότητα ζωής.

Καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν με παρατηρήσεις και προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση».

Το ΥΠΕΚΑ, στα πλαίσιο της πολεοδομικής νομοθεσίας, προσπαθεί να αντιμετωπίσει παθογένειες του παρελθόντος, να επιλύσει χρόνια προβλήματα και να εξορθολογήσει τη λειτουργία του κράτους. Αυτός ήταν ο στόχος με τον νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπως και με το νόμο για το Κτηματολόγιο. Βασικός άξονας του νέου νομοσχεδίου είναι η πολεοδομική οργάνωση του χώρου για να διευκολυνθεί μία στροφή στην Περιφέρεια. Η Πολιτεία οφείλει να οργανώσει το χώρο και να δημιουργήσει προϋποθέσεις αναζωογόνησης της υπαίθρου. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αυτό ακριβώς υπηρετείται και καθιερώνεται ένα νέο, αποτελεσματικό και γρήγορο μοντέλο πολεοδόμησης περιοχών και αναθέρμανσης της οικονομικής ζωής σε μικρούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς της χώρας.

Το ζήτημα της ιδιωτικής πολεοδόμησης και των οικοδομικών συνεταιρισμών είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Επί τέσσερις τουλάχιστον δεκαετίες δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική λύση. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έγινε ουσιαστική δουλειά για την καταγραφή των οικοδομικών συνεταιρισμών, τη συγκέντρωση παρατηρήσεων και απόψεων και εξετάσθηκαν ποικίλα σενάρια επίλυσης προβλημάτων. Το σχέδιο νόμου είναι ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος, για όσους οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή έχουν ήδη δικαιωθεί από τα δικαστήρια.

Το τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις χρήσεις γης γενικά, σε όλη τη χώρα. Το υφιστάμενο ΠΔ για τις χρήσεις γης, μετρά πάνω από 25 χρόνια εφαρμογής, Με το σχέδιο νόμου, αναθεωρούνται οι βασικές κατηγορίες χρήσεων γης ενσωματώνοντας όλες τις ρυθμίσεις που έχουν θεσμοθετηθεί με νόμο τα τελευταία 20 χρόνια. Επιπλέον εξορθολογίζεται η επιμέρους κατηγοριοποίηση ανά γενική χρήση γης.

Η διαβούλευση διενεργείται για δύο εβδομάδες  στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv


ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

2 replies

  1. Συμφωνώ απολύτως με τον προλαλήσαντα και επαυξάνω. Μας εμπαίζουν αναίσχυντα…..

  2. Εαν αυτό το ΄΄συνοθύλευμα΄΄ ψηφισθεί ,προτείνω να αλλάξουν επωνυμία τα Δασαρχεία και να λέγονται Δομονομεία………..καιρός είναι να καταλάβει τιο ΥΠΕΚΑ ότι εκτός απο υδρογονάνθρακες κα επενδύσεις άυλες και ανεφάρμοστες (αιολικά πάρκα σε κορυφογραμμές απάτητες ) ας φροντίσει να ασχοληθεί σοβαρότερα με τα δασικά οικοσυστήματα. Είναι ντροπή και δημιουργία συνεχούς πρόκλησης η σύνταξη τέτοιων σχεδίων, που είναι διάτρητα και με την πρώτη προσφυγή θα εκπέσουν σαν χάρτνος πύργος. Οι εκλογές δεν κερδίζονται με εξυπηρετήσεις αλλά με σοβαρές και τεκμηριωμένες δράσεις.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: