Δημιουργία ιστοχώρου dp.ypeka.gr και άλλες ιστορίες…

dp_ypeka

Δημιουργία ιστοχώρου dp.ypeka.gr και άλλες ιστορίες…

(Ή γιατί επιτέλους γίνονται αυτά).

Ποιος λόγος άραγε υπήρχε για την δημιουργία ενός νέου ιστοχώρου ανάρτησης των πράξεων χαρακτηρισμού; Και μάλιστα γιατί μόνο αυτών και όχι των αναδασωτέων, των ΠΔΑ, των τόπων ειδικής προστασίας και γενικά όλων των γεωχωρικών πληροφοριών που συνεχώς παράγει η Δασική Υπηρεσία; Γιατί να προστεθεί ακόμα ένας, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην οποία αναρτώνται υποχρεωτικά αυτές οι πράξεις, υποχρέωση που απορρέει από τον σχετικό νόμο και δεν ανακαλείται με τις νέες διατάξεις του 4280/2014, κατ’ επιταγή του οποίου δημιουργείται το περίφημο dp.ypeka.gr.

Ο μόνος λόγος θα ήταν, αυτή η επιπλέον δημόσια πληροφορία να συνδράμει στην πληροφόρηση του πολίτη, στον δημόσιο ή και υπηρεσιακό έλεγχο των συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων αλλά και να αποτελέσουν χρηστικές πληροφορίες για όλες τις περιπτώσεις που χρειάζονται, όπως μελέτες, έργα υποδομής, αδειοδοτήσεις, σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας και τόσες άλλες περιπτώσεις.

Η επιπλέον αυτή πληροφόρηση θα ήταν δυνατή, όχι απλά και μόνο με την ανάρτηση του κειμένου της πράξης και του σκαναρισμένου (συνήθως κακοσκαναρισμένου) τοπογραφικού, χωρίς μάλιστα καμία σοβαρή προδιαγραφή, που οδηγεί στα χάλια των αναρτώμενων πράξεων όπως αυτά φαίνονται στις περισσότερες από τις πρώτες αναρτήσεις. Αυτό εξάλλου το πρόσφερε πολύ καλύτερα η ήδη υπάρχουσα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η οποία για όσους δεν γνωρίζουν (και νομίζω ότι οι υπεύθυνοι για την δημιουργία του dp.ypeka.gr δεν το γνωρίζουν) διαθέτει τη εξελιγμένη δυνατότητα επισύναψης των ίδιων και πολύ περισσότερων αρχείων, δυνατότητα που κανείς ή ελάχιστοι χρησιμοποιούν και που βέβαια οι προϊστάμενες αρχές των δασικών υπηρεσιών ουδεμία κατεύθυνση ή οδηγία έδωσαν, αντιμετωπίζοντας το θέμα τυπικά και μόνο ως διεκπεραίωση άλλης μίας τυπικής υποχρέωσης εκ του νόμου. Τι παραπάνω προσφέρει μια ανάρτηση σε ένα ιστοχώρο που ούτε καν δυνατότητα αναζήτησης έχει και αν δεν κάνω λάθος, ενώ υπάρχει διασύνδεση με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν υπάρχει η αντίστροφη διασύνδεση;

Αντίθετα, θα δικαιολογούσε και θα δικαίωνε την δημιουργία και λειτουργία αυτού του ιστοχώρου, η δυνατότητα ανάρτησης ψηφιακών διανυσματικών αρχείων με τις απαραίτητες πληροφορίες (γεωχωρικά δεδομένα) μέσω πλατφόρμας και εφαρμογών που ήδη υπάρχουν, που δεν κοστίζουν τίποτα και διασφαλίζουν όλα αυτά για τα οποία θα έπρεπε να δημιουργηθεί: Διαφάνεια, έλεγχος, δημόσια πληροφόρηση, χρηστικότητα, διασύνδεση και παροχή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μικρότερος όγκος δεδομένων, καταργώντας συγχρόνως την ανάγκη ιδιαίτερων κοινοποιήσεων (πχ ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τι πληροφορία μπορεί να αντλήσει ο πολίτης από ένα κακοσκαναρισμένο τοπογραφικό. Πώς μπορεί να εντοπίσει και να δει την περιοχή που αφορά και τι μορφή (έστω χονδρικά) έχει αυτή σήμερα ή πολύ εύκολα και μέχρι 10 περίπου χρόνια πριν- δυνατότητα που δωρεάν παρέχει το Google earth;

Ποιες από τις δασικές υπηρεσίες έχουν την τεχνολογική δυνατότητα σκαναρίσματος μεγάλων κατά κανόνα τοπογραφικών ή ποιες αντέχουν το κόστος προμήθεια ενός πανάκριβου εξοπλισμού; Ή μήπως είναι απλό να φορτώνουμε τους πολίτες με άλλη μια υποχρέωση, ακόμη ένα κόστος και τις υπηρεσίες με επιπλέον άχρηστη γραφειοκρατική εργασία;

Γιατί δεν επιλέγεται υπάρχουσα υποδομή και τεχνολογία, όπως π.χ. geodata.gov.gr, τα δημόσια ανοικτά δεδομένα για τα οποία έχουμε και υποχρέωση ως χώρα σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE (την οποία φαίνεται να την αγνοούμε) ή μέσω της εφαρμογής θέασης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (ή ΕΚΧΑ όπως λέγεται τώρα), από όπου θα μπορούσαν όλοι να δουν και μάλιστα σε ποικίλα χαρτογραφικά υπόβαθρα το τι αφορά η συγκεκριμένη διοικητική πράξη αλλά και την εξέλιξη αυτής; Στο geodata.gov.gr υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών φωτογραφικών χαρτογραφικών υπόβαθρων (Google, bing, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ). Στις αναρτήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου τα γεωτεμάχια είχαν και ορθοφωτογραφικό υπόβαθρο για να μπορούν οι πολίτες να τα εντοπίζουν. Γιατί όχι στην δική μας περίπτωση.

Πόσο φοβάται η δασική υπηρεσία και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι μια τέτοια δυνατότητα;

Γιατί επιλέγονται λύσεις που μας πάνε δεκαετίες πίσω, αντί να πάμε μπροστά, να ωθήσουμε την υπηρεσία και τους συναδέλφους στον τόπο και τον τρόπο της σύγχρονης, διαφανούς, υπεύθυνης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης;. Γιατί;

Με ιδιαίτερη οργή, απορία και λύπη

Γιώργος Φούντας
ΔασολόγοςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

10 replies

 1. Επειδή ο προβληματισμός περί της ανάρτησης των επισυναπτόμενων στις Πράξεις Χαρακτηρισμού τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι μεγάλος θα ήθελα να καταθέσω και εγώ κάποιες απόψεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και υπηρεσιακά. Η υποχρέωση ανάρτησης πηγάζει από το “περίφημο” πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που όλοι λιγο-πολύ ενθυμίστε. Θεσπίσθηκε με το νέο δασικό νόμο χωρίς καν να προβλέπεται μεταβατική περίοδο ή περίοδο προσαρμογής των δασικών υπηρεσιών της χώρας στα νέα δεδομένα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το επίπεδο εξοπλισμού και τεχνογνωσίας δεν είναι ίδιο σε όλες τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας. Πρώτα-πρώτα είναι σίγουρο ότι οι περισσότερες Υπηρεσίες λειτουργούν με “σπασμένα” προγράμματα, με προβλήματα σύνδεσης με το διαδίκτυο, με γερασμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λ.π. Σε επίπεδο τεχνογνωσίας παρατηρούνται πάλι τα ίδια προβλήματα, αν και πρέπει να τονιστεί ότι δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο που ήταν οι υπηρεσίες το 2000. όλοι κάτι ξέρουν να κάνουν, λίγο autocad, λίγο ArcGIS ή οτι άλλο. Το θέμα είναι ότι αυξάνεται πολύ ο χρόνος που απαιτείται για την άρτια τακτοποίηση μιας πράξης χαρακτηρισμού, ακόμα και απλών πράξεων σε ευρύτερη γεωργική περιοχή. Είναι αναγκαία αυτή η διαδικασία; κατά τη γνώμη μου είναι αλλά ο τρόπος που επιλέχθηκε είναι λαθεμένος. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο το Φούντα ότι ένα ξερό pdf δεν παρέχει την μέγιστη δυνατή πληροφόρηση, πόσο μάλλον την αξιοποίηση της δασικής πληροφορίας. Υποτίθεται ότι αυτή η λύση είναι μεταβατική και προσωρινή, αυτό τουλάχιστον μας διαβεβαιώνουν τα στελέχη του Υπουργείου. Ελπίζω να μην αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση ο κανόνας του “….ουδέν μονιμότερου του προσωρινού…”. Μην ξεχνάτε ότι και το αρ.14 προσωρινό μέτρο ήταν αλλά περπατάει τώρα 35 χρόνια και απ΄ότι διαφαίνεται θα ισχύει για αρκετά χρόνια ακόμα….. Υπάρχει πρόθεση για δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την ανάρτηση όλων των διοικητικών πράξεων της Υπηρεσίας, ακόμα και των παλαιότερων και μιλάμε για κανονική ψηφιακή ανάρτηση σε αρχείο τύπου Shapefile και επί ψηφιακού γεωγραφικού υποβάθρου, δηλαδή ένα διαδραστικό σύγχρονο εργαλείο παροχής πληροφορίας με δυνατότητα πολλαπλής αξιοποίησης προς όλους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα κατάλληλο εξοπλισμό σε πανελλαδική κλίμακα και δεν ξέρω αν το ελληνικό δημόσιο προτίθεται να κάνει γιατί με τα “λιανοντούφεκα” που διαθέτουμε είναι σχεδόν βέβαιο ότι το σύστημα γρήγορα θα καταρρεύσει….Μέχρι τότε ισχύει η παροιμία “…Σκάσε και κολύμπα!!!”.
  Υ.Γ. εννοείτε ότι η συζήτηση περί σφραγίδων κ.λ.π. είναι ανάξιο σχολιασμού και είναι αδιανόητο να τίθενται τέτοια ζητήματα στις μέρες μας….

 2. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν ήταν στις προθέσεις μου να υπονοήσω ότι το σύστημα, ως έχει, με ικανοποιεί. Αυτό που αναφέρω, δηλαδή ότι κατά την άποψη μου αρκεί η τμηματική* ανάρτηση που θα περιέχει όλα την απαραίτητη** πληροφορία (σχέδιο και συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87), αποτελεί επιλογή του μικρότερου κακού.

  Το βέλτιστο ίσως θα ήταν η σύνδεση του διαδικτυακού τόπου αυτού με την διαδικτυακή υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ώστε με ένα απλό “κλικ”, κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να έχει άμεση εικόνα.

  http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx

  Όσον αφορά την υπεράσπιση του αυτονόητου, δυστυχώς προκύπτουν περιπτώσεις που κάτι τέτοιο φαντάζει απαραίτητο.

  * ώστε να αποφευχθούν επιπλέον έξοδα, γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.
  **απαραίτητη για να ελεγχθεί ο χαρακτήρας της έκτασης.

 3. Σχετικά με όσα διατυπώνονται (και μιλάω γενικά, όχι συγκεκριμένα για το άρθρο και τα σχόλιά του) περί του τρόπου ανάρτησης των τοπογραφικών διαγραμμάτων, από που προκύπτει ότι πρέπει να φαίνεται η θεώρηση της υπηρεσίας και η υπογραφή του Δασάρχη; Για ποιό λόγο είναι απαραίτητο αυτό, ακόμη και όταν πρόκειται για διαδικτυακό τόπο, του οποίου ο σκοπός είναι η ευρύτερη δημοσιότητα των πράξεων χαρακτηρισμού; Δηλαδή, ερμηνεύουμε τη βούληση του νομοθέτη ως τον έλεγχο της υπογραφής και της θεώρησης; Μήπως στην προσπάθεια μας να δούμε το δένδρο, χάνουμε το δάσος;

  Οι αναρτήσεις δεν γίνονται από αγνώστους, αλλά από πιστοποιημένους χρήστες που φέρουν και το βάρος της ευθύνης όσων αναρτούν. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάποιος θα αναρτήσει, εσκεμμένα, διαφορετικό τοπογραφικό; Και ότι το να φαίνεται η θεώρηση και η υπογραφή θα αποτρέψει κάτι τέτοιο;

  Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερο να παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
  α. Το σχέδιο
  β. Οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ’ 87)
  γ. Προαιρετικά, όπου υπάρχει δυνατότητα, λοιπά στοιχεία που βοηθούν τον εντοπισμό της έκτασης (π.χ. χάρτης Γ.Υ.Σ., οδοιπορικό σκαρίφημα).

  Επίσης, καλό θα ήταν να έχει προβλεφθεί (στο άρθρο 14 του Ν.4280/2014), συμπληρωματικά των ανωτέρω, η ανάρτηση ψηφιακού αποσπάσματος του τοπογραφικού, το οποίο θα περιείχε τις ανωτέρω πληροφορίες και θα διευκόλυνε όσους γνωρίζουν να χειριστούν ψηφιακά αρχεία τέτοιου τύπου.

  Ο σκοπός του νομοθέτη είναι η ευρύτερη δημοσιότητα, όπως και με την ανάρτηση στο Διαύγεια, την δημοσίευση στο Δήμο και την δημοσίευση στις εφημερίδες (Περιλήψεις). Ούτε στο Διαύγεια, ούτε στις εφημερίδες φαίνεται καμία υπογραφή ή θεώρηση, ακριβώς επειδή είναι περιττά (κατά την άποψη μου). Συγκριτικά με μία ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ σάρωση του τοπογραφικού διαγράμματος που θα περιείχε τις ανωτέρω πληροφορίες και θα επέτρεπε τον πλήρη έλεγχο του χαρακτήρα της έκτασης που αφορά η πράξη χαρακτηρισμού, η σάρωση ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά την άποψη μου, μόνο προβλήματα και έξοδα προκαλεί.

  Μάλιστα, ο νομοθέτης του 1979, βάσει του σκεπτικού αυτού, προέβλεψε τη δημοσίευση ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ της πράξης χαρακτηρισμού και όχι ολόκληρης της πράξης. Καλό θα ήταν, ο νομοθέτης του 2014, κατ’ αντιστοιχία, να είχε προβλέψει τη δημοσίευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ του τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο θα περιείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

  Συμπερασματικά, η άποψη μου είναι ότι η δημοσίευση ολόκληρου του τοπογραφικού διαγράμματος είναι περιττή, προκαλεί αδικαιολόγητο κόστος στο Δημόσιο και προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών, ειδικά των απομακρυσμένων, οι οποίες θα πρέπει να αποστέλλουν, ταχυδρομικώς, το τοπογραφικό διάγραμμα σε ιδιώτη (συγκεκριμένο κατάστημα/τα που έχουν κατάλληλο μηχάνημα), ώστε να το σαρώσει. Δηλαδή, θα προκύπτουν επιπλέον (αδικαιολόγητα) έξοδα και καθυστερήσεις, με σημαντικότερο ίσως θέμα το ότι δεν θα μπορεί να ικανοποιείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, η προθεσμία των δέκα (10) ημερών που ορίζει ο νόμος.

  Υ.Γ. Σχετικά με το γιατί δημιουργήθηκε ο διαδικτυακός τόπος αυτός, η άποψη μου είναι ότι ο νομοθέτης αποσκοπούσε σε τρεις (3) λόγους, από τους οποίους η ευρύτερη δημοσιότητα ήταν ο τρίτος πιο σημαντικός. Ο δεύτερος πιο σημαντικός αφορούσε νομικό ζήτημα και συγκεκριμένα, στο ότι δια της δημοσιεύσεως αυτής βεβαιώνεται ότι άπαντες έλαβαν γνώση (αφού το διαδίκτυο είναι οικουμενικό, ενώ οι άλλες δημοσιεύσεις είναι κατ’ ουσία τοπικές), ώστε να μην μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι δεν έλαβε γνώση της πράξης χαρακτηρισμού (π.χ. 5 έτη αργότερα) και να προσφύγει στα δικαστήρια, ώστε να του επιτραπεί να υποβάλει (εκπρόθεσμη) ένσταση ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α.. Ενώ ο πιο σημαντικός λόγος, κατά την άποψη μου, ήταν για να αφαιρεθεί η υποχρέωση δημοσίευσης στις εφημερίδες, η οποία ορθό θα ήταν να αφαιρεθεί, καθώς εκτός από το ότι η εφημερίδα αποτελεί ξεπερασμένο Μ.Μ.Ε., αντικειμενικά κατώτερο του διαδικτύου, η δημοσίευση σε αυτές προκαλεί και επιπλέον έξοδα στους πολίτες ή το Δημόσιο. Όμως, στην ψήφιση των άρθρων (αν δεν απατώμαι), επανήλθε η υποχρέωση δημοσίευσης στις εφημερίδες (αν και το σχέδιο νόμου προέβλεπε αφαίρεση της υποχρέωσης αυτής), γεγονός που δε νομίζω να ξάφνιασε πολλούς. Μάλιστα δεν επανήλθαν μόνο για το θέμα των πράξεων χαρακτηρισμού, αλλά επανήλθαν και για άλλα θέματα, άλλων νόμων που ψηφίζονταν τον καιρό εκείνο.

  Φιλικά, Γεώργιος Τσαγιαννίδης, Δασολόγος.

  • Δεν περίμενα ότι θα φθάναμε στο σημείο να υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα, όπως την μη αναγκαιότητα ή χρησιμότητα αν θέλετε της ύπαρξης σφραγίδων (τι άλλο θα σκεφτεί το άρρωστο γραφειοκρατικό μας μυαλό) σε ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα) χαρτιά. Αυτό μοιάζει με τη μάχη οπισθοφυλακών των χαρτογιακάδων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου κ. Τσαγιαννίδη ως προς τα θέματα πιστοποιημένων χρηστών. Απλή απόδειξη η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, όπου τα έγγραφα έχουν πιστοποίηση γνησιότητας και μόνο που φέρουν τον ΑΔΑ.
   Για τα υπόλοιπα που θίγετε (ανάγκη για σχέδιο, συντεταγμένες , χάρτης σκαρίφημα κλπ) θα διαφωνήσω και θα σας θυμίσω ότι εκτός της επιβεβλημένης δημοσιότητας, οι αναρτήσεις θα πρέπει να είναι και χρηστικές και όλα όσα στο σημείωμά μου αναφέρω. Ποιος απλός αποδέκτης της πληροφορίας μπορεί να χειριστεί συστήματα συντεταγμένων, γιατί να τους βάζουμε δύσκολα όταν είναι (επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά) τόσο απλό να τους το προβάλλουμε σε οικείο πλέον σε όλους υπόβαθρο. Ας κόψουμε τον ομφάλιο λώρο. Ενώ προκύπτει από τα γραφόμενά σας η (σωστή) αντίληψη για την ηλεκτρονική πληροφόρηση, νομίζω ότι αντιφάσκετε επιμένοντας στην δημοσιοποίηση ενός χαρτιού( στην κυριολεξία) και μόνο.

 4. Συγχαρητήρια στον κ. Φούντα! Έθεσε τα πράγματα όπως ακριβώς θα έπρεπε.
  Η οδηγία Inspire προβλέπει για την διάθεση γεωχωρικών δεδομένων μέσω δικτυακών πυλών αυτές να παρέχουν δυνατότητα επισκόπησης (view services), δηλ κατ’ ελάχιστο να καθιστούν δυνατή την οπτική προβολή των συλλογών χωρικών δεδομένων, την πλοήγηση, τη μεγέθυνση και σμίκρυνσή τους (zoom in/out), την επίθεση διαφορετικών θεματικών επιπέδων ή/και συλλογών χωρικών δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών υπομνήματος.
  Αν τώρα στο ΥΠΕΚΑ θεωρούν πως με το να αναγράφεται ένα ζεύγος συντεταγμένων της θέσης της έκτασης η οποία χαρακτηρίζεται για να εξοικειώνονται οι χρήστες όπως λέει με την αποτύπωση της γεωχωρικής πληροφορίας τότε μάλλον είναι πολύ μακριά από το πνεύμα της οδηγίας και θεωρούν πως οι πολίτες που έχουν συνηθίσει την χρήση τόσα χρόνια εφαρμογών όπως το google earth ή webmap εφαρμογών (google maps, bing maps, ιστοσελίδα κτηματολογίου και τόσων άλλων) δεν θα μπορούν να κατανοήσουν τι παριστάνουν τα πολύγωνα των πράξεων αλλά παρόλα αυτά είναι σε θέση να περάσουν ένα ζεύγος συντεταγμένων σε κάποια webmap εφαρμογή και να δουν που «πέφτει» η πράξη, αλήθεια πόσο λογική μπορεί να είναι αυτή η σκέψη?
  Έπειτα όλες οι πράξεις χαρακτηρισμού σύμφωνα με τον νόμο ενσωματώνονται στους παραγόμενους δασικούς χάρτες, γιατί λοιπόν να μην δημιουργήσετε μια αντίστοιχη με του κτηματολογίου εφαρμογή, όπου απεικονίζονται οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες, και να περνιούνται εκεί οι πράξεις χαρακτηρισμού? Την διερευνήσατε αυτήν την δυνατότητα?. Για σκεφτείτε τι πλεονεκτήματα θα είχε μια τέτοια επιλογή:
  -Απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών (και μην επικαλεστείτε ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στο ιντερνετ, γιατί τότε κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι δεν διαβάζουν και όλοι οι πολίτες εφημερίδες και ακόμη ότι αυτοί που διαβάζουν δεν φαντάζομαι να ψάχνουν τις ανακοινώσεις των πράξεων χαρακτηρισμού ή πόσοι κοιτάνε τους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων? Επίφαση δημοσιότητας είναι αυτή η διαδικασία και όχι ουσιαστική δημοσιότητα)
  – Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων από την οποία θα μπορούν να αντλούν πληροφορία και άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται, όπως πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, Κτηματολόγιο κλπ.
  – Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης, για παράδειγμα να μπορεί ο πολίτης μέσω μηχανικού να καταθέτει online την αίτηση για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, να καταθέτει σε σύντομο χρόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τοπογραφικά, συμβόλαια κλπ) και να εκδίδεται η πράξη μόνο ηλεκτρονικά, και να μπορεί να επικαλείται μόνο την αναρτημένη ηλεκτρονικά πράξη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο .

  Αντί αυτού επιλέξατε τις δημοσιεύσεις στο dp.ypeka.gr και στις εφημερίδες για να μην κακοκαρδίσετε τους τοπικούς εκδότες. Είναι κανένα εκατοστάευρο το κόστος της δημοσίευσης? Γιατί να πληρώνει ο πολίτης, για μια βεβαίωση που θα έπρεπε να του την δίνει το κράτος δωρεάν.

  Ελπίζουμε να το ξανασκεφτείτε και να εναρμονιστείτε με την σημερινή εποχή και τις απαιτήσεις και τις δυνατότητές της.
  Αντί να διαρρέετε στο «Βήμα» «ειδήσεις» παραπλανητικές, όπως ότι «σε δέκα μέρες πλέον οι πράξεις χαρακτηρισμού» εννοώντας την επίδοση, λες και στην επίδοση ήταν το πρόβλημα της καθυστέρησης και εμπαθείς πληροφορίες ότι οι δασικοί περιπλέκουν τις διαδικασίες στους χαρακτηρισμούς για να βρίσκουν ευκαιρίες να χρηματίζονται, αντί για αυτά τα μικροπρεπή, ψάξτε λίγο πως μπορεί να μειωθεί η γραφειοκρατία στην πράξη και όχι με ανακοινώσεις. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, αναζητήστε τα και αξιοποιήστε το έμψυχο δυναμικό που έχουμε. Για παράδειγμα δείτε τι πτυχιακή διατριβή εκπόνησε ένας φοιτητής http://issuu.com/sermac/docs/thesis/277?e=10173145/7444488 και μεις ψάχνουμε με τι ανάλυση να σκαναριστούν τα τοπογραφικά…

 5. Και αν πούμε ότι με την υπάρχουσα εφαρμογή καλύπτεται η απαίτηση του Ν. 4280/14 σχετικά με την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού, από την εφαρμογή της, τις οδηγίες ανάρτησης και από την απλή θέαση των αναρτημένων τοπογραφικών προκύπτουν τα εξής:
  Δεν υπάρχει ομοιομορφία των αναρτώμενων τοπογραφικών (γιατί PDF από PDF έχει διαφορά). Η ανάρτηση ανάγεται στη γνώση, τη θέληση, την άποψη, τη φιλοτιμία ή δεν ξέρω τι άλλο των συναδέλφων ανά την Ελλάδα.

  Βλέπουμε λοιπόν τοπογραφικά θεωρημένα και υπογραμμένα από τον Δασάρχη (Αλήθεια πως γίνεται αυτό; Έχουν scanner Α1 ή Α0 στις υπηρεσίες και μπορούν να σκανάρουν τα τοπογραφικά; Τα στέλνουν έξω και – αν ναι – πως καταβάλουν το κόστος; Τα δίνουν στον πολίτη για να διεκπεραιώσει ιδιωτικά το σκανάρισμα και αν ναι από που προβλέπεται αυτό; Αν αρνηθεί ο πολίτης τι γίνεται;) (πχ Δασαρχείο Σπάρτης)

  Άλλοι συνάδελφοι διαφεύγουν από τα παραπάνω ερωτήματα αναρτώντας το τοπογραφικό χωρίς θεώρηση, χωρίς υπογραφή δηλαδή του δασάρχη. Προφανώς στον φάκελο που κατατίθεται ζητούν από τον ιδιώτη και σκαναρισμένο σε PDF το τοπογραφικό με την σφραγίδα του μηχανικού. (πχ Δασαρχείο Σερρών).

  Άλλη περίπτωση: αναρτούν (σε PDF πάντα) ένα φύλλο χαρτί με ένα κλειστό πολύγωνο και μια παράθεση συντεταγμένων – παρεμπιπτόντως περιμετρικά του αναρτόμενου αναφέρεται ότι η έκδοση αυτή του AutoCAD είναι για εκπαιδευτική χρήση, με ότι σημαίνει αυτό… (Δασαρχείο Κασσάνδρας)

  Άλλοι αναρτούν ένα απλό πολύγωνο χωρίς ονοματισμένες κορυφές και χωρίς πίνακα συντεταγμένων, αναφέρουν όμως ότι ακολουθεί μία πράξη χαρακτηρισμού. Πως θα καταλάβει ο πολίτης που είναι η έκταση και πως υπάρχει διαφάνεια; Επίσης χαρτί με περιμετρική επισήμανση ότι το AutoCAD είναι για εκπαιδευτική χρήση… (Δασαρχείο Μουζακίου).

  Άλλοι αναρτούν τα τμήματα στα οποία υπάρχει διαφορετικός χαρακτηρισμός χωρίς πίνακα συντεταγμένων των νέων περιμετρικών σημείων των επιμέρους τμημάτων (πως θα καταλάβει ο πολίτης ποιο τμήμα χαρακτηρίστηκε δασικό και ποιο μη δασικό;) (Δασαρχείο Καρπενησίου)

  Άλλοι ένα Α4 (εδώ δεν έχουμε scaner αλλά δεν επιβαρύνουμε και τον πολίτη) όπου το αναφέρουν ως τοπογραφικό με αποτύπωση της έκτασης πχ 1:1500 και με πίνακα συντεταγμένων – ανυπόγραφο και αθεώρητο όμως. (Δ/νση Δασών Ροδόπης)

 6. Συμφωνώ και επαυξάνω.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: