Ορισμός συντελεστή Μ

egk

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β′ 723) και έχει πλέον ισχύ η αριθμ. 123605/935/17-4-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ: «Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981»

Ορίζεται, όπως για το έτος 2015 ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 17,94 (Μ=Μ1/Μ2=106,462 /5,934=17,94).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προηγούμενη με αριθ. 107987/1341/26-3-2014 (ΦΕΚ Β7964) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 123605/935/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 723) «Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981».

.

.

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: