Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2015 – Κατανομή πιστώσεων

egk

Με την αριθμ. 123850/2046/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 725) υπουργική απόφαση καθιερώνεται υπερωριακή εργασία για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2015 και κατανέμονται οι διατιθέμενες πιστώσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την υλοποίηση του.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01.05.2015 έως 31.12.2015.

Προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 359.030 ώρες με αντίστοιχο κόστος 2.060.390 €, από τις οποίες 152.840 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε βάρος του Κ.Α.Ε 0511 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.069.880 € και 206.100 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (που αντιστοιχούν σε 61.900 ώρες υπερωρίας και 144.200 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής) σε βάρος του ΚΑΕ 0512 με δαπάνη μέχρι ποσού 990.510 €. Επιπλέον στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες εκτός έδρας (οδοιπορικά, ημερήσιες αποζημιώσεις, διανυκτερεύσεις, χιλιομετρικές αποζημιώσεις) σε βάρος του ΚΑΕ 0711 μέχρι ποσού 2.016.000 €, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΚΑΕ 1511 μέχρι ποσού 442.500 €. Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2015 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.518.890 €.

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε και η αριθμ. 124501/2047/17-4-2015 υπουργική απόφαση που αφορά την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

Σχετικά αρχεία:

  • Υ.Α. 123850/2046/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 725). Καθιέρωση υπερωριακής κλπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2015 και κατανομή πιστώσεων.
  • Υ.Α. 124501/2047/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 725). Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

Πίνακας κατανομής διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2015.

dasoprostasia 2015ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: