Δ/νση Δασών Αρκαδίας: Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας

alysopriono_ylotomia

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ΚΑΝ 955/2010)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ΕΜΠΟΡΟΥΣ ξυλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

Κάνουμε γνωστό ότι με την υπ ́αρίθ. 134627/ 5835/ 23-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2872 τ.Β ́) τέθηκε σε εφαρμογή στη Χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπ ́αρίθ. 955/2010 ο οποίος θεσπίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους εμπόρους που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα ο ανωτέρω Κανονισμός απαγορεύει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να διαθέτουν ξυλεία ως και μια γκάμα προϊόντων της από παράνομη υλοτομία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως και στην Ελλάδα.

Άμεσες υποχρεώσεις από την παραπάνω απόφαση:

Οι φορείς εκμετάλλευσης της Ε.Ε δηλαδή εκείνοι που υλοτομούν και διαθέτουν ή προτίθενται στο μέλλον να διαθέσουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην Χώρα μας ή στην αγορά της Ε.Ε , όπως δασοκτήμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ΟΤΑ, Iερές Μονές, Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες, και

Οι έμποροι δηλαδή εκείνοι που αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας όπως καυσόξυλα, έπιπλα κ.λ.π που παράγονται στην χώρα μας ή τρίτες χώρες και διατίθενται ήδη στην αγορά,

Οφείλουν να υποβάλουν έως την 28 Ιουνίου 2016 αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης ή στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων που δημιουργήθηκε και τηρείται στην Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας (Πλ. Κολοκοτρώνη 22 – 2ος όροφος)

Επειδή η μη τήρηση των ανωτέρω ενεργειών καθώς και η άρνηση, η παρακώλυση ως και η κωλυσιεργία στους υποχρεωτικούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα από τα προβλεπόμενα Συνεργεία Ελέγχου επισύρει σοβαρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, παρακαλούμε τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν στις παραπάνω ενέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο καθένας να αντλήσει από την ήδη δημοσιευμένη Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως και στον διαδικτυακό χώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης για διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες για την εφαρμογή του Κανονισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας (Πλ. Κολοκοτρώνη 22 τηλ.2710-242500, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ι. Παπαϊωάννου), στο Δασαρχείο Τριπόλεως (Πλ. Κολοκοτρώνη 22 τηλ. 2710-242390, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Δ. Μπούζιος) και στο Δασαρχείο Βυτίνας (Βυτίνα , τηλ. 27950- 22.213 & 22.000, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Γεώργιος Ντόκος).

Ο Διευθυντής Δασών Αρκαδίας

Πολίτης Σπυρίδων- ΔασολόγοςΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: