Μεταφορά – διαχείριση αγριόχοιρων και αφρικανική πανώλη των χοίρων

«Οι επισφαλείς πρακτικές που ακολουθούνται ενδεχομένως από μεμονωμένες περιπτώσεις κυνηγών με αποτέλεσμα την εκροή αίματος στο εξωτερικό τμήμα των οχημάτων μεταφοράς των θηραμάτων ή και στο περιβάλλον, πρέπει να αποφεύγονται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο εισόδου του ιού της Αφρικανικής Πανώλους στην Ελλάδα», επισημαίνεται σε νέο έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ) προς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ).

Τονίζεται, επίσης, ότι «οι ανωτέρω πρακτικές αλλά και η προβολή φωτογραφιών τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργούν μια παραπλανητική εικόνα για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ετοιμότητα της χώρας τόσο για την πρόληψη εισόδου της νόσου όσο και για την αντιμετώπισή της».

Το νέο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αποτελεί τη συνέχεια στην ανταλλαγή εγγράφων που λαμβάνει χώρα το τελευταίο διάστημα μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας για το θέμα της μεταφοράς των θηρευμένων αγριόχοιρων από τους κυνηγούς. Η αρχή έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου όταν το ΥΠΑΑΤ, με έγγραφο του προς τις κυνηγετικές οργανώσεις, εφιστούσε την αυστηρή προσοχή των κυνηγών στην τήρηση μέτρων βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των αγριόχοιρων για την αποφυγή διασποράς του ιού (δείτε ΕΔΩ). Τόνιζε, ιδιαίτερα, ότι η έκθεση των θηρευμένων αγριόχοιρων ως «τρόπαια» σε ανοικτά οχήματα μεταφοράς, χωρίς συσκευασία, και χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο βιοασφάλειας, θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση εισόδου του ιού στη χώρα. Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία απάντησε με ιδιαίτερο σκληρό ύφος χαρακτηρίζοντας ως “μία ατελέσφορη ενέργεια”, την κοινοποίηση αυτού του εγγράφου, “που υπονομεύει τη συνεργασία των δύο πλευρών και είναι πιθανό να αναστείλει τη διάθεση των Κυνηγετικών Συλλόγων και των απλών κυνηγών να συνδράμουν εθελοντικά τις προσπάθειες της Πολιτείας στην αναχαίτιση της νόσου, όπως κάνουν μέχρι σήμερα” (δείτε ΕΔΩ).

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής επανήλθε στο θέμα τονίζοντας «ότι το αίμα αποτελεί ένα από τα πλέον μεταδοτικά, για τον ιό, υλικά και θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποτρέπεται η οιαδήποτε επαφή του με άλλα ευπαθή στον ιό ζώα (με άμεση επαφή, ή έμμεσα, μέσω επιμόλυνσης οχημάτων, εξοπλισμού κα). Για το σκοπό αυτό, η ενδεχόμενη εκροή αίματος ή/και άλλων σωματικών υγρών από το θήραμα κατά τη μεταφορά του επί του οχήματος των κυνηγών , χωρίς τη χρήση κάποιου μέσου προστασίας για αποτροπή αυτής της εκροής (πχ τοποθέτηση του θηράματος εντός ανθεκτικού πλαστικού περιέκτη (σακούλας, λεκάνης, κάδου)) μπορεί να έχει ως συνέπεια την ταχύτατη μετάδοση του ιού μέσω επιμόλυνσης οδικών δικτύων, άλλων οχημάτων, υποδημάτων, εξοπλισμού ή και άμεσα μέσω της μόλυνσης ευαίσθητων ειδών ζώων».

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής «ανεπιφύλακτα αναγνωρίζει την πολύτιμη συνδρομή των κυνηγών της χώρας και των επιστημονικών συνεργατών των κυνηγετικών ομοσπονδιών στη διαχείριση νοσημάτων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία και την Υγεία των Ζώων (Γρίπη Πτηνών, Λύσσα, Αφρικανική Πανώλη Χοίρων) και τους ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή και της συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Εντούτοις, οι όποιες πρακτικές στη θήρα ή στην εκτροφή χοίρων μπορούν εν δυνάμει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο για τη Δημόσια Υγεία ή την υγεία των ζώων θα πρέπει να επισημαίνονται και να γίνονται από κοινού προσπάθειες βελτίωσης», σημειώνει στο έγγραφό της.

 

 

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: