Αφρικανική Πανώλη: Ορίστηκε Ζώνη Προστασίας και Ζώνη Επιτήρησης σε Δράμα και Ξάνθη – Μέτρα για κυνηγούς

Είναι η πρώτη φορά που οι κτηνιατρικές αρχές προχωρούν στον ορισμό Ζώνης Προστασίας και Ζώνης Επιτήρησης για την αποτροπή εισόδου του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας.

Πριν από δέκα ημέρες το dasarxeio.com δημοσίευσε στοιχεία για καταγραφή κρούσματος Αφρικανικής Πανώλους σε αγριόχοιρο στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας, στις 24/10/2019, σε απόσταση 1.2 km από τα ελληνικά σύνορα. Από σήμερα (6/11) μπαίνουν σε εφαρμογή και τα επιπρόσθετα μέτρα αναφορικά με τις μετακινήσεις των χοίρων, την επιτήρηση της νόσου σε εκμεταλλεύσεις χοίρων και στους άγριους χοίρους που έλαβαν με αποφάσεις τους οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης.

Πιο αναλυτικά, με αποφάσεις των δυο κτηνιατρικών υπηρεσιών ορίστηκε Ζώνη Προστασίας και Ζώνη Επιτήρησης στην Π.Ε. Δράμας και Ζώνη Επιτήρησης στην Π.Ε. Ξάνθης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά από το 2004 που τέθηκε σε εφαρμογή το «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» που ορίζονται ζώνες προστασίας και επιτήρησης εντός των ελληνικών συνόρων.

Ζώνη Προστασίας ορίζεται σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων με κέντρο το σημείο που εντοπίστηκε ο θετικός αγριόχοιρος στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας, που εκτείνεται σε βάθος 1,5 km περίπου χιλιομέτρων από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Αντίστοιχα Ζώνη Επιτήρησης ορίζεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων που εκτείνεται σε βάθος 7,5 km περίπου χιλιομέτρων από τα Ελληνο-Βουλγαρικά. Τα ακριβή όρια των ζωνών δίνονται με συντεταγμένες σημείων στις σχετικές αποφάσεις [(Δράμας) και (Ξάνθης)].

Μέτρα για τους κυνηγούς

Στις παραπάνω ζώνες εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

– Οι κυνηγοί ενημερώνουν άμεσα τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν:

 • Ασθενή ή νεκρό αγριόχοιρο στο δάσος,
 • Νεκρά ή τραυματισμένα ζώα (αγριόχοιρους ή οικόσιτους χοίρους) στο οδικό δίκτυο,
 • Ζώα (Αγριόχοιρους) με ασυνήθιστη συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα),
 • Συνεργάζονται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την λήψη δειγμάτων από τους αγριόχοιρους με σκοπό την εργαστηριακή τους εξέταση.

Μέτρα βιοπροφύλαξης στη διάρκεια του κυνηγιού:

 • Απαγορεύεται η απόρριψη στο περιβάλλον υπολείμματα θηραμάτων αγριόχοιρων.
 • ο χώρος αφαίρεσης των σπλάχνων των θηραμάτων περιορίζεται ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των κυνηγετικών σκύλων,
 • Τα σπλάχνα και τα εντόσθια απορρίπτονται μόνο αφού χλωριωθούν και ποτέ δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή,
 • Απαγορεύεται η σίτιση των κυνηγετικών σκύλων με πτώματα νεκρών αγριόχοιρων,
 • Το θήραμα και το κρέας του τοποθετείται σε αποθηκευτικό χώρο όπου τα άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση,
 • Αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επαφή ζώων (π.χ. σκυλιών) με το θήραμα,
 • Ο εξοπλισμός, τα υποδήματα και το όχημά που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι απολυμαίνονται επί τόπου μετά το τέλος του κυνηγιού, ενώ ο ιματισμός οδηγείται απευθείας για καθαρισμό και απολύμανση
 • Απαγόρευση η μετακίνηση θηραμάτων αγρίων χοίρων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος (κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια κρέατος κλπ.) καθώς και σε εκμεταλλεύσεις χοιρινών.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4235/2014 και του Π/Κ.

Ενέργειες του προσωπικού των Αγροτικών Κτηνιατρείων ή Κτηνιατρικών Κέντρων:

Οι Κτηνίατροι (εποχικοί και μόνιμοι) των Αγροτικών Κτηνιατρείων ή των Κτηνιατρικών Κέντρων έχουν την ευθύνη ώστε να ενημερωθούν ατομικά όλοι οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των εκμεταλλεύσεων σχετικά με:

 1. την αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου,
 2. την γνωστοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται,
 3. τις συνέπειες της εισόδου της ΑΠΧ στην εκμετάλλευση και γενικότερα στη Χώρα,
 4. την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας.

Οι άγριοι χοίροι που θανατώνονται με πυροβολισμό ή βρίσκονται νεκροί στις οριοθετημένες ζώνες (Ζώνη Προστασίας και Ζώνη Επιτήρησης) επιθεωρούνται από τον επίσημο κτηνίατρο και λαμβάνονται δείγματα για την επιζωοτιολογική διερεύνηση της νόσου μέσω της εργαστηριακής εξέτασης των δειγμάτων ως εξής:

 1. από το σύνολο των αγριόχοιρων που ανευρίσκονται νεκροί.
 2. δειγματοληπτικά και έως του ποσοστού 10% από τους θηρευμένους αγριόχοιρους.
 3. από όλους τους θηρευμένους αγριόχοιρους που παρουσιάζουν ενδείξεις ή θέτουν υποψία παρουσίας της νόσου,
 4. Τα ανωτέρω δείγματα είναι δυνατόν να λαμβάνονται και από τους κυνηγούς κατόπιν εκπαίδευσης από τους κτηνιάτρους στις ΔΑΟΚ των Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης.
 5. Τα δείγματα να αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο κατόπιν συνεννόησης, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητά του για διενέργεια μεγάλου αριθμού εξετάσεων.
 6. Το κρέας των αγριόχοιρων από τους οποίους ελήφθησαν δείγματα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν έκδοσης αρνητικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 7. Τα πτώματα όλων των ζώων που διαπιστώνεται ότι είναι θετικά στη νόσο καθώς και τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου.

Μέτρα για χοίρους και εκμεταλλεύσεις

 1. Απογραφή όλων των κατηγοριών χοίρων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει διαρκώς τα στοιχεία της επίσημης απογραφής και να τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, όταν ζητούνται για έλεγχο σε κάθε επιθεώρηση.
 2. Απαγορεύεται η είσοδος ή έξοδος χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις, χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση
 3. Άμεση επίσκεψη και διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων ξεκινώντας από όσες βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Συνέχιση της κλινικής επιτήρησης σε εβδομαδιαία βάση. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αντίστοιχα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης (Απόφαση 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ Β 75)).
 4. Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των χοίρων που πρόκειται να μετακινηθούν από τις ζώνες προς τις υπόλοιπες (εκτός ζωνών) περιοχές, πριν αυτή πραγματοποιηθεί, με την συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).
 5. Λήψη δειγμάτων, από όλους τους χοίρους μιας εκμετάλλευσης, που έχουν πεθάνει ή παρουσιάζουν συμπτώματα ύποπτα αφρικανικής πανώλους και αποστολή τους στο αρμόδιο εργαστήριο για την ανίχνευση του ιού αφρικανικής πανώλους.
 6. Αυστηρότατα μέτρα βιοπροφύλαξης για τις συστηματικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε εκμεταλλεύσεις που διατηρούν οικόσιτους χοίρους για οικιακή χρήση, όπως παρακάτω:
 • Όλοι οι χοίροι στις εκμεταλλεύσεις (συστηματικές ή οικόσιτες) θα παραμένουν στους χώρους σταβλισμού τους ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο που τους απομονώνει από τους άγριους χοίρους. Οι άγριοι χοίροι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε κανένα υλικό που θα μπορούσε στη συνέχεια να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκμετάλλευσης.
 • Λαμβάνεται μέριμνα για την παρουσία κατάλληλης περίφραξης που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων και ειδικότερα των αγριόχοιρων καθώς και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης.
 • Έλεγχος των εγκεκριμένων μετακινήσεων των ζώων της εκμετάλλευσης (σφαγή, αναπαραγωγή, πάχυνση) στις εκμεταλλεύσεις και δημιουργία χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα.
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων της εκμετάλλευσης και των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται σ’ αυτήν.
 • Δημιουργία ή συντήρηση και λειτουργία της απολυμαντικής τάφρου με την χρήση του κατάλληλου απολυμαντικού στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στην είσοδο των εγκαταστάσεων που διαβιούν οι χοίροι.
 • Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων στην εκμετάλλευση με την χρήση των κατάλληλων εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων και την τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα.
 • Απαγορεύεται η επίσκεψη κυνηγών στις εκμεταλλεύσεις και γενικά άτομα ξένα προς αυτήν, ιδιαίτερα αυτών που έχουν χοιροτροφική εκμετάλλευση


ΚατηγορίεςΘήρα, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: