ΣχΝ V: Επιπολαιότητα ή υπαιτιότητα: Νόθο Δασολόγιο

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Στο άρθρο 48, παρ. 9,  ΣχΝ εισάγονται νέες ρυθμίσεις. Ρυθμιστικά αντικείμενά της  είναι τα εξής:

  • Υποχρεωτική αναμόρφωση των δασικών χαρτών, που έχουν υποστεί μερική ή ολική κύρωση και έχουν αναρτηθεί.
  • Τροποποίηση των δασικών χαρτών, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο καταρτίσεως ή θεωρήσεως, προκειμένου να συμπεριληφθούν σ’ αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν «παραλειφθεί» κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή  επεξεργασία,  αντίστοιχα.
  • Αποτύπωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο των πράξεων αυτών και των οριογραμμών τους, η οποία θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • Κατά την αποτύπωση αυτή θα λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη ιδίως:

– οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις τους που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή από φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο,

– καθώς και το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

  • Αναστολή της αποδεικτικής ισχύος των δασικών χαρτών ως προς ορισμένα αγροτεμάχια, κατά διάρκεια της παραπάνω ενδεικτικής προθεσμίας των δύο μηνών.

Ως γενική παρατήρηση, η παραπάνω ρύθμιση είναι σε εντονότατο βαθμό επικίνδυνη, διότι περιέχει  – πολλά πρόσθετα στοιχεία – που εκ νέου δε διαθέτουν ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια. Η υποχρεωτική αναμόρφωση των δασικών χαρτών με βάση τα συγκεκριμένα πρόσθετα στοιχεία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέους αλλά και πάλι ελαττωματικούς δασικούς χάρτες – τη φορά αυτή με πρόσθετες πηγές ελαττωματικότητας -, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε ένα ακόμη πιο νόθο Δασολόγιο και σε ένα περισσότερο ανεπαρκές Εθνικό Κτηματολόγιο.

Για παράδειγμα, το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. , το οποίο περιήλθε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (και ισχύει), είναι κάθε άλλο παρά επαρκές αρχείο για το Δασολόγιο. Αντίθετα, αποτελεί πηγή ανακρίβειας, ελλείψεως πληρότητας και ασάφειας.

Οι ρυθμίσεις που περιέχονται στις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 9, ΣχΝ προσβάλλουν τα άρθρα 24 και 117, παρ. 3, Συντ και έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς την απόφαση 685/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, η ποσότητα (λ.χ. πληρότητα) και η ποιότητα (λ.χ. ακρίβεια) του περιεχομένου των δασικών χαρτών επηρεάζουν άμεσα την κατάρτιση του Δασολογίου, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 24, παρ. 1. Όσο η ποσότητα των δασικών χαρτών δεν καταλαμβάνει κάθε έκταση με δασική βλάστηση, όπως συμβαίνει με βάση τις ρυθμίσεις του ΣχΝ, και όσο η ποιότητα των ίδιων χαρακτηρίζεται από ανακρίβειες, έλλειψη πληρότητας και ασάφειες, όπως και πάλι συμβαίνει με βάση τις ρυθμίσεις του ΣχΝ, κυριαρχούν οι ελαττωματικοί δασικοί χάρτες με καταλυτικές συνέπειες για το Δασολόγιο.

Οι συντάκτες του ΣχΝ δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια των επιπτώσεων που επιφέρει το άρθρο 48, παρ. 9, ΣχΝ  στο δασικό πλούτο της Χώρας. Η συνειδητή επιλογή σε στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ακαταμάχητη απόδειξη. Στρέφονται κατά των χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων και όχι μόνο. Αυτό, κατά γνώμη μας, συνιστά υπαιτιότητα. Μια δασοκτόνος επιλογή, που κατευθύνεται με συνέπεια σε νόθο Δασολόγιο.

Διαβάστε επίσης:
ΣχΝ I: Ορισμός των «οικιστικών πυκνώσεων»
ΣχΝ II: Και πάλι αναμόρφωση δασικών χαρτών
ΣχΝ III: Αίτηση υπαγωγής σε αντισυνταγματικό καθεστώς
ΣχΝ IV: Κοινωνικοί λόγοι

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 06.04.2020ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: