343.200 στρέμματα δάσους και η ΟλΣτΕ 710/2020

Συμβολή στη σωτηρία του δασικού πλούτου

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Με βάση αιτήσεις της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατά των αρμοδίων Υπουργών, το ΣτΕ – στην 645/2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος – αποφάνθηκε ότι τα άρθρα 47, παρ. 5 επ. και 47Β ν.  998/1979 περιέχουν διατάξεις αντισυνταγματικές. Το όλο ζήτημα, λόγω της σπουδαιότητάς του, παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια.

Ειδικότερα, προσβάλλονται τρεις πράξεις αρμόδιων Υπουργών, οι οποίες θεμελιώνονται στα παραπάνω άρθρα του ν. 998/1979.

Η ΟλΣτΕ αποφαίνεται ότι «..από το συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 1, 106 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει ότι ο συντακτικός νομοθέτης, σταθμίζοντας, αφενός, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, άλλους παράγοντες αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, όπως εκείνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, τη διασφάλιση της οικονομικής ελευθερίας και την εξασφάλιση εργασίας στους πολίτες, επιτάσσει το συγκερασμό των σκοπών αυτών, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣτΕ Ολομ. 3219/2010, 613/2002)…» (Σκ. 7).

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟλΣτΕ καταλήγει ότι:

  1. «…η εξαγορά δασών/δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αυτογνωμόνως, προκειμένου να καλλιεργηθούν, και η μεταβίβαση κυριότητας, έναντι τιμήματος, στους κατόχους αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η αγροτική χρήση συνεχίζεται έως την έκδοση της πράξης εξαγοράς και θα συνεχισθεί και στο μέλλον (άρθρο 47 παρ. 5 επ. του ν. 998/1979), αντίκεινται προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος, όπως βασίμως προβάλλεται…» (Σκ. 18).
  2. «…για τους ίδιους ως άνω λόγους, διαπιστώνεται αντίθεση προς το Σύνταγμα και της παρ. 13 του άρθρου 47 του ν. 998/1979, που προβλέπει έγκριση επέμβασης και αλλαγή χρήσης δασικής έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 47Β του νόμου…(Σκ. 18 και 20).

Η παραπάνω αντισυνταγματικότητα καταλαμβάνει «…σύμφωνα με τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της Ολομελείας του Δικαστηρίου με νεώτερο υπόμνημα του Δημοσίου» συνολική έκταση (βάσει των αιτημάτων υπαγωγής στα άρθρα 47 και 47Β του ν. 998/1979) ανερχόμενη σε 343.200 στρέμματα (Σκ 19). 

Η σημασία της αποφάσεως ΟλΣτΕ 710/2020 είναι έκδηλη. Προστίθεται η απόφαση αυτή στην ορθότατη ερμηνευτική κατεύθυνση που διαμόρφωσε η ΟλΣτΕ 685/2019, που επέβαλε την αντισυνταγματικότητα των λεγόμενων «οικιστικών πυκνώσεων». Η σύνθεση αυτή των δύο αποφάσεων της ΟλΣτΕ  – στην οποία επιτρέπεται να προστεθεί και η συμπορευόμενη απόφαση του ΑΠ 981/2019 – προβάλλει την ορθή ερμηνεία των άρθρων 24 και 117, παρ. 3, Συντ. Μάλιστα, ή ίδια σύνθεση αποτελεί ένα ισχυρότατο αντιστάθμισμα, μια μορφή νομολογιακού ισοζυγίου, στην απαράδεκτη μεθόδευση του προφανώς και καταφανώς αντιπεριβαλλοντικού νόμου 4685/2020, που περιέχει ένα τεράστιο όγκο ρυθμίσεων που προσβάλλουν το περιβαλλοντικό μας Σύνταγμα.

Διαβάστε επίσης:
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Δύο σημαντικές αρχές του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου και μια υφέρπουσα
Περί εξαγοράς δασών

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 15.06.2020ΚατηγορίεςΑπόψεις, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

  1. Γράφετε σε κάποιο σημείο, κ. καθηγητά:
    “…απαράδεκτη μεθόδευση του προφανώς και καταφανώς αντιπεριβαλλοντικού νόμου 4685/2020…”

    Επιτρέψτε μου να σχολιάσω την άποψή σας από θέση δασικής έρευνας:
    Η έπαρση που περιέχουν οι όροι “προφανώς και καταφανώς αντιπεριβαλλοντικού” υπήρξε το νομικό βάθρο, που ευθύνεται για την κακοπάθεια του συνολικού περιβάλλοντος της χώρας κατά τα τελευταία 40 χρόνια…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: