Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας

Όλοι τους και όλοι μας έχουμε παιδιά

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Η πρόσφατη νομοθετική παραγωγή, σε αντίθεση με τη σχετική νομολογιακή εφαρμογή και ερμηνεία, έχει εγκαταστήσει «δασική ελαττωματικότητα» αντί της «δασικής ορθότητας». Τα δείγματα είναι πολλά και αξιολογούνται ως δήγματα στην κτηματολογική δασική έννομη τάξη.

Η δασική ελαττωματικότητα, ως έννοια γένους, περιέχει ανακρίβεια, έλλειψη πληρότητας και απουσία σαφήνειας στους δασικούς χάρτες. Πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί η παρουσία δασικών χαρτών, από τους οποίους λείπουν περιοχές δασικού πλούτου. Και πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για τα αγρωμένα δάση και τους δασωμένους αγρούς. Αλλά και πως αλλιώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την εκκολαπτόμενη διάκριση μεταξύ τακτοποιήσεως και νομιμοποιήσεως για τα δασικά αυθαίρετα.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η δασική ελαττωματικότητα κατευθύνεται, χωρίς άλλο, σε κτηματολογική ελαττωματικότητα. Έτσι, όμως, βρισκόμαστε προ των πυλών ενός νόθου κτηματολογίου. Ενός κτηματολογίου, που ενώ πρέπει να είναι καθρέφτης της κτηματολογική ορθότητας, θα χαρακτηρίζεται από το στίγμα της κτηματολογικής ελαττωματικότητας στο πεδίο των δασών.

Σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας – όπως οι 2818/1997, 805/2017, 1203/2017, 2236/2018, 645/2019, 685/2019 (0λομ.) – επιβάλλουν τη δασική ορθότητα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό οι αναγκαίες συνθήκες για μια κτηματολογική ορθότητα.

Απομένει στο αρμόδιο Υπουργείο να αλλάξει πλεύση και αντί για μία συνεχιζόμενη, χρονοβόρα και αναποτελεσματική διελκυστίνδα, να θέσει υγιείς βάσεις, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των άρθρων 24 και 117, παρ. 3, Συντ για την προσδοκώμενη δασική ορθότητα και την εγκατάσταση και λειτουργία ενός γνήσιου Κτηματολογίου.

Μια τέτοια πλεύση ουσιαστικής αναδημιουργίας πρέπει να διέλθει στο άμεσο μέλλον από τα έδρανα της Βουλής. Με ένα νομοθέτημα χωρίς το βαρβαρισμό των άλλων διατάξεων. Και με τις ψήφους όλων και όχι μόνο των παρόντων βουλευτών. Όλοι τους και όλοι μας έχουμε παιδιά!

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 15.05.2019

Διαβάστε επίσης:
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: