Εκδικάζεται στο ΣτΕ η εξαίρεση των “τεχνητών δασικών φυτειών” από τη δασική νομοθεσία

Οι προσφεύγοντες στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ των δασικών εκτάσεων του Ελληνικού εξέδωσαν το παρακάτω δελτίο τύπου:

ΣΤΙΣ 18-9-2020 ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕ ΟΙ «ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στις 18 Σεπτεμβρίου δικάζεται από την μείζονα ολομέλεια του ΣτΕ το προδικαστικό ερώτημα που τέθηκε από το Εφετείο Πειραιά αν προστατεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος οι «τεχνητές δασικές φυτείες» του Ελληνικού, δηλ. οι δασικές εκτάσεις που δεν είναι αυτοφυείς αλλά έχουν προκύψει από φύτευση.

Βάσει του Συντάγματος και της νομολογίας του ΣτΕ οι «τεχνητές δασικές φυτείες» προστατεύονται όσο και το αυτοφυές δάσος.

Στο Ελληνικό υπάρχουν δασική έκταση 36.918,11 τ.μ. και 136.119,77 τ.μ. προστατευόμενες από το Σύνταγμα τεχνητές δασικές φυτείες.

Ο δασάρχης χαρακτήρισε ως δασική έκταση 36.918,11 τ.μ. δίπλα στο Κολλέγιο Αθηνών . Παρά την αντίθετη άποψη του υποχρεώθηκε από τη ΝΣΚ 337/2016  (βλ. παρ.) να χαρακτηρίσει τα 136.119,77 τ.μ. των τεχνητών δασικών φυτειών ως μη δασικές .

Κατά της απόφασης του Δασάρχη προσέφυγαν ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε και ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Ε.Α.) Πειραιά ζητώντας να αποχαρακτηριστεί το δάσος. Η Τ.Ε.Ε.Α. Πειραιά έκρινε με ψήφους 2 προς 2 και υπερισχύουσας της γνώμης του προέδρου ότι η  έκταση 36.918,11 τ.μ. δίπλα στο Κολλέγιο Αθηνών είναι  δασική φυτεία η οποία δυνάμει της ΝΣΚ 337/2016 (βλ παρακάτω) δεν προστατεύεται.

Η βαρβαρότητα των επενδυτών είναι τέτοια που έχουν χωροθετήσει ουρανοξύστη πάνω στη δασική έκταση και τα κτίρια του Κολλεγίου Αθηνών. Αν το χωροθετούσαν 200 μ. πιο πέρα θα μπορούσαν όλα αυτά να σωθούν

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ προσέφυγε στο Εφετείο Πειραιά κατά της παραπάνω απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. υποστηρίζοντας ότι οι δασικές φυτείες προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Το Εφετείο Πειραιά έθεσε προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ αμφισβητώντας κατ ουσίαν όλη τη μεθόδευση για τον αποχαρακτηρισμό των δασικών φυτειών ( βλ παρακάτω)

Η δίκη αφορά όλη τη χώρα και ιδιαίτερα τις αστικές περιοχές όπου συνήθως οι ελάχιστες δασικές εκτάσεις είναι «τεχνητές δασικές φυτείες». Δασική φυτεία είναι το Σέιχ Σου, το δάσος στα Κύθηρα και τα Αστέρια Γλυφάδας.

Εμείς πάντως έχουμε πολύ ισχυρά νομικά επιχειρήματα για την υπεράσπιση των απόψεων μας. 

Η πρωτοφανής μεθόδευση για τον αποχαρακτηρισμό των  τεχνητών δασικών φυτειών του Ελληνικού

Η πρώτη αίτηση για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού κατατέθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ. στο δασαρχείο Πειραιά στις 1-3-2013  Ακολούθησε ο ν. 4280/2014, ο οποίος στο άρθρο 32 εξαιρεί από την προστασία τις τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους με σκοπό την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

Στις 2-3-2016 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ ζητά από το Δασαρχείο Πειραιά να ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού της έκτασης,

Ο δασάρχης Πειραιά, προς τιμήν του, επέμενε ότι οι τεχνικές δασικές φυτείες του Ελληνικού προστατεύονται από το Σύνταγμα επικαλούμενος τη νομολογία του ΣτΕ.

Στις 21-6-2016, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ ζητά την προσωρινή αναστολή της έκδοσης Πράξης Χαρακτηρισμού.

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός ΥΠΕΝ έθεσε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο απεφάνθη με την υπ. αρ. 337/2016 απόφασή του ότι:

«Στην έννοια του «ιδιοκτήτη» της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του 4280) περιλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο ή ο ειδικός διάδοχος αυτού, για τις περιπτώσεις που σε εκτάσεις που δεν είχαν δασικό χαρακτήρα προέβη το ίδιο ή ο διάδοχός του σε τεχνητές φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λόγους βάσει φυτοτεχνικών μελετών, είτε πριν είτε μετά την 11-6-1975»  

Όταν το δασαρχείο ζήτησε από το υπουργείο τις φυτοτεχνικές μελέτες στις οποίες αναφέρεται η ΝΣΚ 337/2016 τότε ο υπουργός έβαλε το νομικό σύμβουλο του υπουργείου να… ερμηνεύσει την απόφαση 337/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Ο νομικός σύμβουλος αποφάνθηκε ότι δεν είναι απαραίτητες οι φυτοτεχνικές μελέτες και τη γνώμη του αποδέχθηκε ο υπουργός. Η διαδικασία αυτή είναι παράνομη διότι ο νομικός σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η γνώμη του δεν έχει νομική ισχύ, όπως μία απόφαση του ΝΣΚ που έχει αποδεχθεί ο υπουργός. 

Το Εφετείο Πειραιά έθεσε στο ΣτΕ το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«1. Αν, καταρχάς, είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία όλων ανεξαιρέτως των “τεχνητών δασικών φυτειών” και των τεχνητών “φυτεύσεων δένδρων” με σκοπό “την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου”, ανεξαρτήτως της μορφής των εκτάσεων, στις οποίες αυτές έχουν δημιουργηθεί, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 32 παρ. 4 του ν. 4280/2014.

2. Σε περίπτωση καταφατικής, εν όλω ή εν μέρει, απάντησης στο 1ο ερώτημα αρκεί, περαιτέρω, για την εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία μόνη η ελεύθερη βούληση του ιδιοκτήτη να προβεί στις επίμαχες τεχνητές φυτεύσεις, ενόψει του ότι δεν έχουν τεθεί από τον νομοθέτη συγκεκριμένα κριτήρια, βάσει των οποίων δύναται να αποδειχθεί ότι οι τεχνητές φυτεύσεις αποσκοπούν, πράγματι, στην «αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου».

3. Αν, ειδικότερα, είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση από τη δασική προστασία των τεχνητών δασικών φυτειών και των τεχνητών φυτεύσεων δένδρων για τον ως άνω σκοπό επί εκτάσεων πεδινών ημιβραχωδών – χορτολιβαδικών, μη κειμένων επί ανωμάλων εδαφών, οι οποίες (εκτάσεις) δεν προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 και των περιπτώσεων α΄ και β΄ (εξ αντιδιαστολής) της  παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 32 παρ. 4 του ν. 4280/2014, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016.

Σε καταφατική δε περίπτωση, αν, ακολούθως, είναι συνταγματικώς ανεκτό να εξαιρεθούν από τη δασική νομοθεσία οι εν λόγω εκτάσεις, εφόσον παράλληλα με την τεχνητή φύτευση των δασικών φυτειών ή των δένδρων υφίστατο σ΄ αυτές αυτοφυής δασική βλάστηση, ώστε όλες οι βλαστήσεις (φυσικές και τεχνητές) να αποτελούν από κοινού ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)»,

Η συνταγματική προστασία των δασικών φυτειών και η νομολογία του ΣΤΕ

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής το 1975 για την ψήφιση του άρθρου 24 και όπως αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ 89/81 προστατεύονται  εκτάσεις καλυπτόμενες πράγματι υπό δασικής βλαστήσεως, φυσικώς ή τεχνικώς δημιουργηθείσας εγγύς ή και εντός οικιστικών περιοχών ή σχεδίων πόλεων, τοσούτω μάλλον καθόσον ή ύπαρξις τούτων εγγύς ή εντός των ως είρηται περιοχών ενέχει μείζονα σημασία διά την κοινωνικήν διαβίωσιν και την ισορροπίαν του περιβάλλοντος, τους οικισμούς κλπ. χώρους

Η πρώτη λαθροχειρία έγινε με το ν 2664/98 για το κτηματολόγιο ο οποίος εξαιρούσε από την καταγραφή στους δασικούς χάρτες τις «τεχνητές δασικές φυτείες».

Με την υπόθεση των αστεριών Γλυφάδας η Συντονιστική του Σαρωνικού προσέφυγε στο ΣτΕ και βγήκε η απόφαση 3459 /2009 η οποία αποφαίνεται ότι

« η προστασία αφορά τις εκτάσεις που πράγματι καλύπτονται από δασική βλάστηση είτε αυτή δημιουργήθηκε με φυσικά είτε με τεχνικά μέσα (βλ. ΣτΕ 89/1981,2568/1981, 2087/2004, 321/2005).

Εξαιρούνται εκείνες μόνο οι δασικές φυτείες που δημιουργούνται επί ιδιωτικών γεωργικών εκτάσεων, με σκοπό την υλοτομία, τη διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Χρίστος Κορτζίδης

Ελένη Πορτάλιου

Μαριλένα ΙατρίδουΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: