Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Παρατείνεται κατά ένα έτος η υποχρέωση υποβολής αιτήματος για τη συνέχιση της λειτουργίας τους

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊό COV1D-19,… και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» παρατείνεται, εκ νέου, κατά ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 31.12.2021, η υποχρέωση υποβολής αιτήματος, από κτηνοτρόφους που επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.).

Το νομοσχέδιο αλλά και οι οκτώ υπουργικές τροπολογίες ψηφίσθηκαν κατά πλειοψηφία. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής του Κ.Κ.Ε. Χρήστος Κατσώτης, αναφερόμενος στη τροπολογία για τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, επισήμανε ότι «οι παρατάσεις που δίνονται κάθε λίγο, δεν λύνουν το πρόβλημα της αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο συνεπάγεται υπέρμετρη επιβάρυνση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων που θέλουν να αποκτήσουν νόμιμο στάβλο. Γι’ αυτό ήταν ελάχιστοι οι παραγωγοί που κατάφεραν να πάρουν άδεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τις καταγγελίες του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής από τις διακόσιες είκοσι πέντε αιτήσεις κτηνοτρόφων που υποβλήθηκαν την τελευταία επταετία, έχουν αδειοδοτηθεί μόλις τριάντα πέντε».

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το πρόβλημα, που αντιμετωπίζεται με την αξιολογούμενη ρύθμιση, είναι η αποδεδειγμένη δυσκολία των κατόχων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων, που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού C0VID-19, δεδομένου ότι για την έκδοση ορισμένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Με το άρθρο 8 του ν. 4691/2020 (Α’ 108) είχε ορισθεί ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η.12.2020 και με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία κατά έναν χρόνο, ήτοι μέχρι την 31η.12.2021.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο μόνο
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α’ 52) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.».

 

Τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και η περιπέτεια του ορισμού τους

Η τροπολογία της παράνομης στρούγκας

 ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: