Αίτημα οργανώσεων προς ΥΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες

Επιστολή στον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη έστειλαν οι επτά οργανώσεις που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης για την «αναμόρφωση» των δασικών χαρτών.

Στην επιστολή οι οργανώσεις ζητούν ενημέρωση για την πορεία του έργου της δασικής χαρτογράφησης και προστασίας της δασικής γης της χώρας, ενώ καλούν τον υπουργό να στείλει τον φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να μην καθυστερεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Με την παρούσα επιστολή, οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις, σας καλούμε όπως μας ενημερώσετε επίσημα σχετικά με την πρόοδο της κατάρτισης των δασικών χαρτών.

Με απόφαση σας τον Ιούλιο 2020¹, καθορίσατε τις διοικητικές πράξεις, τα λοιπά πρόσφορα στοιχεία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92). Κατά την άποψή μας, με την απόφαση αυτή αφενός συρρικνώνεται δραματικά το δασικό κεφάλαιο της χώρας και απομειώνεται η προστασία του, και αφετέρου ανατρέπεται η διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας. Η ανατροπή της διαδικασίας αυτής που βρίσκεται πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο, πέρα από τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που εγείρει, θα οδηγήσει και σε μεγάλες καθυστερήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει πολλές φορές τις ανησυχίες της για τις καθυστερήσεις στην κατάρτιση των δασικών χαρτών και τις επακόλουθες συνέπειες για την ολοκλήρωση της εθνικής κτηματογράφησης. Όπως επεσήμανε ο επίτροπος οικονομικών υποθέσεων Paolo Gentiloni,σε πρόσφατη απάντησή του σε  κοινοβουλευτική ερώτηση², η μη έγκαιρη κύρωση των δασικών χαρτών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη λειτουργία του κτηματολογίου, ενδέχεται να οδηγήσει σε οικονομικές συνέπειες εις βάρος της Ελλάδας.³

Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της άμεσης ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών για τη χώρα μας, σας καλούμε όπως μας ενημερώσετε επίσημα σχετικά με την πορεία της διαδικασίας «αναμόρφωσης» των δασικών χαρτών βάσει της προβλεπόμενης στην ως άνω απόφαση και στο άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4685/2020 διαδικασίας, παρέχοντάς μας αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί ενώπιον της μείζονος ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης των οργανώσεών μας κατά της ως άνω υπουργικής απόφασης, η εκδίκαση της οποίας είχε προσδιοριστεί αρχικά για τις 4 Δεκεμβρίου 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω μη έγκαιρης αποστολής του φακέλου με τις απόψεις της Διοίκησης, σας καλούμε όπως διασφαλίσετε ότι το Υπουργείο σας θα ενεργήσει άμεσα για την αποστολή του σχετικού φακέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να συζητηθεί η υπόθεση στην καθορισθείσα ημερομηνία, ήτοι 15 Ιανουαρίου 2021.

Η έγκαιρη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε περαιτέρω το κρίσιμο αυτό θέμα.

Οι προσφεύγουσες οργανώσεις:
1. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη
2. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
3. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
4. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
5. Καλλιστώ
6. Greenpeace
7. WWF Ελλάς

———–

¹ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β ́ 2773), όπως τροποποιήθηκε από τις μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου Υπουργού.
² Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, 28 Αυγούστου 2020, E-004689/2020, Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020- 004689_EL.html
³ E-004689/2020, Απάντηση του κ. Gentiloni εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2.12.2020)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004689-ASW_EL.pdf

http://www.wwf.gr

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: