Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Να σταματήσει το ανοιξιάτικο κυνήγι τρυγονιών στη Μάλτα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα για την εαρινή θήρα τρυγονιών, καλώντας τη να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Η οδηγία απαιτεί γενικό σύστημα προστασίας των άγριων πτηνών και επιτρέπει παρεκκλίσεις μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της φύσης.

Η Μάλτα έχει εγκρίνει παρεκκλίσεις για το κυνήγι ορτυκιών από το 2011 και για τη σύλληψη ζωντανών βροχοπουλιών και τσιχλών από το 2012, ενώ δεν έχει επίσης θεσπίσει γενικό σύστημα προστασίας των άγριων πτηνών από την παράνομη θανάτωση και σύλληψη. Για τον λόγο αυτό, στις 3 Δεκεμβρίου 2020 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Στις 8 Απριλίου 2022 η Μάλτα παρέτεινε την παρέκκλιση για την εαρινή θήρα προκειμένου να καλυφθεί η θήρα τρυγονιών. Η παρέκκλιση αυτή δεν συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία για τα πτηνά και αντιβαίνει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διατήρησης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης η Επιτροπή, για να καμφθούν οι ανησυχίες της σχετικά με την εαρινή θήρα τρυγονιών, αποστέλλει πλέον συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις παραλείψεις που επισημάνθηκαν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: