Τροποποίηση της απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Στην τροποποίηση της απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτκής Ελλάδας και Ιονίου προχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Ειδικότερα, με την νέα απόφαση αντικαθίσταται το σημείο (25) της αρχικής απόφασης και επανατοποθετείται ο Καραγιαννάκος Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, στη θέση Προϊσταμένου του Δασαρχείου Μολάων.

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/17872/1730/20.02.2023 (ΑΔΑ: 9Ω6Α4653Π8-ΖΗΘ) Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14733/1400/ 10-02-2023 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας Ιονίου του ΥΠΕΝ» (ΑΔΑ: 6ΘΥ84653Π8-ΩΘΥ).
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14733/1400/10.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΥ84653Π8-ΩΘΥ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας Ιονίου του ΥΠΕΝ.

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: