Πενιχρά ποσά στις Δασικές Υπηρεσίες για αντιπυρική προστασία

Για το ίδιο θέμα:
Απάντηση ΥΠΕΝ: Η αλήθεια για τη χρηματοδότηση της αντιπυρικής προστασίας

Πενιχρή και φέτος η χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών για αντιπυρική προστασία. Εγκρίθηκε ελάχιστο ποσοστό των δαπανών που αιτήθηκαν για την υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας.

Με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η διάθεση και η κατανομή πιστώσεων συνολικού ύψους 1,72 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στις Δασικές Υπηρεσίες, για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων.

Οι πιστώσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα έργα που έχουν περιληφθεί στα εγκεκριμένα προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ», Μέτρο 1: «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2023».

Νωρίτερα, ο Αν. Υπουργού Εσωτερικών, Στ. Πέτσα, αποφάσισε την κατανομή πιστώσεων, συνολικού ύψους 23,14 εκατ. ευρώ, στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες.

Σχετική απόφαση:
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/47142/1760/29.04.2023 (ΑΔΑ: 95ΨΙ4653Π8-9Ν4) Έγκριση διάθεσης και κατανομής πιστώσεων στις δικαιούχους Δασικές Υπηρεσίες για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2023», Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1, Δράση 1.

 

 

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: