Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων στη Σύρο

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, Κ. Αραβώση, συγκροτείται Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, αποτελούμενο από τους:

  1. Ζωή Φάμα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την Μαριάνθη – Ελευθερία Μήλιου, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ., οι οποίες υπηρετούν στο Δικαστικό Γραφείο Σύρου.
  2. Χρήστο Γεωργίου, ΠΕ/Α Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατ. Αττικής, με παράλληλη άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α΄, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Δαλέζιο, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄.
  3. Μαρία Φωσκόλου, κλάδου ΠΕ Δασολόγων με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, με αναπληρώτρια την Αναστασία Δρασκίδου, κλάδου ΠΕ Δασολόγων με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτριος Παπαδημητρίο, κλάδου ΤΕ Δασοπονίας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, με αναπληρώτρια την Αναστασία Κώνσταντου, κλάδου ΤΕ Δασοπονίας, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων.

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι διετής και δύναται να ανανεώνεται.

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/49535/4616/04.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΙ54653Π8-ΚΕΛ) Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: