Ραντεβού με το ραντεβού της τελικής καταστροφής των δασικών οικοσυστημάτων μας…

Συμπληρωματικά της λαίλαπας της πυροσβεστικής


Δρ. Ελευθέριος Σταματόπουλος
,

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Παραθέτουμε μια φωτογραφία της θέσης στην διασταύρωση Ορφέως και Μυριβήλη που έβγαλε ο Βασίλης Αθανασιάδης και την κοινοποίησε μέσω facebook στις 15/11/2023.

Και το σχόλιό του είναι : «Σημερινή φωτογραφία από τη διασταύρωση Ορφέως και Μυριβήλη, κοντά στους Θρακομακεδόνες, όπου αναγεννάται δάσος Χαλέπιας πευκης που είχε καεί το 2021. Στο συγκεκριμένο σημείο, ο Σκάι έχει δώσει ραντεβού για την ερχόμενη Κυριακή 19/11 για μαζική δενδροφύτευση με βραδύκαυστα πλατύφυλλα! Με τί εξουσία και με τί γνωστικό υπόβαθρο αποφασίζουν οι συγκεκριμένοι “αναδασωτές” να επέμβουν σε υπό αναγέννηση δάσος και σε βάρος της αυτοφυούς βλάστησης; Είναι σύμφωνος ο θεσμοθετημενος φορέας που διαχειρίζεται το δάσος με αυτού του είδους τις δεντροφυτεύσεις;»

[https://www.facebook.com/groups/14734149991/user/100001023324811]

Αγαπητοί Φίλοι,

Τα έχω ξαναγράψει πολλές φορές.

Καλοθελητές στην πραγματικότητα βραχίονες της ανίκανης Πυροσβεστικής έχουν ξεχυθεί με το αζημίωτο να ξεπατώσουν τα οικοσυστήματά μας, αντικαθιστώντας την φυσική Δασική βλάστηση με ότι τους καπνίσει ή ότι βρουν στα Ιδιωτικά φυτώρια και εικάζουμε ανάλογα με τις φανερές και κρυφές τιμές. Λέμε «εικάζουμε» γιατί ποτέ δεν δόθηκε οικονομικός απολογισμός αυτών των καταστροφικών ψευτοαναδασώσεων.

Θέλουν να μας πείσουν ότι δεν φταίει η Πυροσβεστική που δεν κάνει κατάσβεση στα Δάση αλλά τα … Δάση. Οπότε θα τα ξεπατώσουμε.

Λοιπόν όλη η κοινωνία έχει καταλάβει αυτό που θέλετε να κρύψετε.

Η Πυροσβεστική δεν έκανε πουθενά κατάσβεση στα Δάση ούτε και στην περιοχή που κάηκε. Και δεν θα κάνει ποτέ. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες την επιτήρηση και κατάσβεση στα Δάση κάνουν οι Δασικές Υπηρεσίες. Με την ευκαιρία. Όταν φουντώσει μια Δασική πυρκαγιά, δεν υπάρχουν βραδύκαυστα είδη. Απλώς η Πυροσβεστική είναι Βραδεία ή συχνότερα ανύπαρκτη στα δάση.  

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι και η ρύπανση των οικοσυστημάτων.

Γιατί όταν καταστρέφεις την φυσική αναγέννηση για να εγκαταστήσεις είδη που πιθανόν να μην μπορέσουν ποτέ να επιβιώσουν με φυσικό τρόπο ή είναι εντελώς ξένα με τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα, ουσιαστικά κάνεις ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Γιατί καταστρέφεις την δεξαμενή του γενετικού κώδικα του δάσους μας βάζοντας άλλου είδους γενετικούς κώδικες που έτσι κι αλλιώς δεν θα επιβιώσουν.

Και αναδασώσεις δεν κάνεις σε εκτάσεις που αναδασώνονται με φυσικό τρόπο αλλά στις διπλοκαμένες η τριπλοκαμένες εκτάσεις της Πυροσβεστικής και πάντα μετά από σχετική μελέτη που εκπονείται τώρα από ένα αξιόπιστο Γραφείο μελετών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι κάθε ενέργειά τέτοιου είδους είναι και αξιόποινη. Σας παραθέτω την σχετική Νομοθεσία.

Άρθρο 70 του ν. 998/79

Παραβάσεις υποχρεώσεων σχετικών προς αναδασώσεις.

1. Όποιος εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά, καλλιεργεί ή φυτεύει μη δασικά φυτά σε έκταση δημόσια ή ιδιωτική, που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα που καταστρέφονται. Η χρηματική ποινή για καταστροφή πέραν του ενός στρέμματος αναδασωτέας εκτάσεως αυξάνεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για κάθε επιπλέον 100 τετραγωνικά μέτρα αναδασωτέας εκτάσεως που καταστρέφονται. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του παρόντος νόμου για την ανοικοδόμηση αναδασωτέων εκτάσεων.

Επίσης επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, η οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που εκδίδεται σε βάρος των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο προσώπων. Με μέριμνα της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής γνωστοποιούνται οι αποφάσεις αυτές, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή τους, στον οικείο δασάρχη. Το πρόστιμο ισούται με 1.467 ευρώ πολλαπλασιαζόμενα επί το συντελεστή Μ της παρ. 5 του άρθρου 16 του π.δ. 437/1981 (Α΄ 120) και με την έκταση που καταστρέφεται σε στρέμματα.

Το πρόστιμο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, ως δαπάνη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 107 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος ποιμνίου που συλλαμβάνεται με το ποίμνιό του μέσα σε αναδασωτέα έκταση ή που δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να μην εισέρχονται τα ζώα μέσα σε αναδασωτέα έκταση, καθώς και αυτός που επιτρέπει τη βοσκή σε τρίτους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πεντακόσια (500) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής επί της ίδιας ή άλλης αναδασωτέας έκτασης οι παραπάνω ποινές κάθε παράβασης και το πρόστιμο διπλασιάζονται.

‘Αρθρο 71

Ανεπίτρεπτος μεταβολή χρήσεως

1. Οι παραβάτες, εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώματος ή καθ’ υπέρβαση των υπό του ν. 998/1979 προβλεπόμενων εξαιρέσεων την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον πέντε (5) ετών και χρηματική ποινή από 20.000 μέχρι 200.000 ευρώ.

2. Οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτίσματος ή της κατασκευής τιμωρούνται, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.»

3. Όποιος εκχερσώνει παράνομα δάσος, δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση των ανωτέρω κατηγοριών που έχει εκχερσωθεί παράνομα ή φυτεύει μη δασικά φυτά ή παραβλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισμό χρήση δάσους, δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσας παράνομα έκτασης πράξεις διακατοχής και σε κάθε περίπτωση όποιος πραγματοποιεί επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση χωρίς την έγκριση της παραγράφου 2 ή την πράξη της παράγραφου 6 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και εκείνοι κατ ’εντολή ή παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση των οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές.

4. Κατά των παραβατών των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλεται υποχρεωτικά δήμευση των προϊόντων των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ως και των αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή ήταν προορισμένα για την τέλεσή τους.

5. Απαγορεύεται η σύνδεση των αναφερόμενων στην παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου οικοδομών, κτισμάτων και εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από 3.000 μέχρι 30.000 ευρώ.

6. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης- απομάκρυνσης κοινοποιείται εντός δύο (2) ημερών από την έκδοσή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίας.

7. Ως προς την ανασταλτική δύναμη της έφεσης εφαρμόζεται το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

8 . Σε βάρος όσων εκτελούν έργα διανοίξεως οδών και δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 48, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68.

9. Οι μη συμμορφούμενοι με τις περί αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της δασικής βλάστησης υποχρεώσεις του άρθρου 52 του παρόντος ως και με τις κατ’ εφαρμογή αυτού από τη δασική αρχή επιβαλλόμενες υποχρεώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.

10.  Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται και οι μη συμμορφούμενοι με τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 του παρόντος ως και με τις κατ’ εφαρμογή αυτού από τη δασική αρχή επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.
ΚατηγορίεςΑπόψεις, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: