Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης οι αποφάσεις για την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Στη σύσκεψη ετέθη χρονοδιάγραμμα ενεργειών, έγινε συζήτηση για την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ αποφασίστηκε να αποσταλεί ερώτημα στις 7 Γενικές Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για να δοθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή πρότασης που θα αφορά στην αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.