Δασαρχεία

Δωρεά δέκα τετρακίνητων οχημάτων στις δασικές υπηρεσίες – Για ποια δασαρχεία προορίζονται

Δέκα τετρακίνητα οχήματα, συνολικής αξίας 255.900 ευρώ, που αποτελούν δωρεά της εταιρείας του TAP AG έχει στη διάθεσή της για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών δασικών υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, η ΑΔΜΘ

«Πόθεν έσχες» και για τους αναπληρωτές προϊσταμένους των Δασαρχείων και των Δασονομείων

Mε την παρ. 8 του άρθρου 1 του ΣχΝ προστίθενται και οι νόμιμοι αναπληρωτές των προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δασονομείων στους υπόχρεους δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Αλλάζει πλέον η διαδικασία χορήγησης άδειας θήρας απευθείας από τα δασαρχεία

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Τσιρώνη, που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ, επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας από μεμονωμένους κυνηγούς απευθείας από τις δασικές αρχές

Βιβλίο Συμβάντων, Δελτία Ατομικών Αναφορών, Δελτία Στοιχείων Ελεγχομένου και Βιβλίο Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων

Ο προϊστάμενος της Δασικής Υπηρεσίας ή ο αναπληρωτής αυτού ελέγχει καθημερινά τα Δελτία Ατομικών Αναφορών, κάθε αναφορά τη μονογράφει και σημειώνει επ΄ αυτής ενδεικτικά με κόκκινο μελάνι τις υπηρεσιακές ή άλλες πιθανές ανακριτικές ενέργειες που πρέπει

Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 221 «Δάσωση γεωργικών γαιών»

Με εγκύκλιο – εγχειρίδιο που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα δασαρχεία και τις διευθύνσεις δασών άνευ δασαρχείων περιγράφονται οι διαδικασίες επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου 221 «Δάσωση γεωργικών γαιών»

Η χειμερινή σύναξις των αγροφυλάκων

Ο κ. Τσιρώνης χρησιμοποιεί επικοινωνιακές διατυπώσεις περί προστασίας του περιβάλλοντος, την ίδια ώρα που ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών καταρρέει.

Ανάγκη για αλλαγή στην ασκούμενη δασική πολιτική

Είναι μοναδική ευκαιρία να μπούνε τα θεμέλια για να εφαρμοσθεί μια δασική πολιτική που θα ενισχύσει την αειφορία του ξεχασμένου παραγωγικού δάσους. Ας ξεκινήσει η πολιτική αυτή με την επαναλειτουργία της Δασικής Υπηρεσίας, με την πρόσληψη δασολόγων – τεχνολόγων δασοπονίας – δασοφυλάκων

«Χρειαζόμαστε γρήγορες δασικές υπηρεσίες»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |Τι προτείνει, λοιπόν, η ομάδα εργασίας; «Οι δασικές υπηρεσίες είναι κομβικές για τη ζωή μας, είτε είσαι πολίτης είτε επενδυτής. Χρειαζόμαστε γρήγορες δασικές υπηρεσίες, στελεχωμένες σωστά», λέει ο κ. Αγγελάκας.

Νέο τρόπο λειτουργίας υιοθετούν τα δασαρχεία

Αυτό που θα αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία των δασαρχείων και θα τους επιτρέψει να ασκήσουν ουσιαστικά τον ρόλο τους στη φρούρηση και προστασία των δασικών εκτάσεων είναι βέβαια η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.

Έτοιμο το πόρισμα για τις Δασικές Υπηρεσίες

Κατάργηση των 1024 Δασοφυλακείων , χωρίς όμως να καταργούνται οι θέσεις δασοφυλάκων και οι αντίστοιχες χωρικές ενότητες 2) Επί συνόλου 297 Δασονομείων, κατάργηση των 124 μη λειτουργούντων και ταυτόχρονη ίδρυση 26 νέων για την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού ελέγχου.

Οριστικοποιήθηκε η προτεινόμενη Δομή των Δασικών Υπηρεσιών

Η Επιτροπή κατέταξε τα Δασαρχεία σε τρεις κατηγορίες με βάση κριτήρια παραγόμενου έργου (κατηγορίες Α, Β και Γ) και κατέγραψε τον ελάχιστο αριθμό επιστημονικού προσωπικού για την κάλυψη της λειτουργίας τους.

Παρατηρήσεις, απόψεις επί της Έκθεσης Επιθεώρησης – Έρευνας των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (383/Α/2013)

∆εν αναγράφεται πουθενά στην έκθεση ότι ο κύριος σκοπός της ∆ασικής Υπηρεσίας δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση μεμονωμένων πολιτών αλλά και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ των ελληνικών δασών και δασικών εκτάσεων

Ευρεία Διαβούλευση για την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Τις απόψεις έξι επιστημονικών, επαγγελματικών και περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων κατέγραψε, κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της, η Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών