Μανώλης Καπάνταης

Ανανέωση της δενδρώδους κληρονομιάς για να γίνει ασφαλής, αποτελεσματική και βιώσιμη

Η δενδρώδης κληρονομιά των πόλεων μας τοποθετεί κάποια επιτακτικά προβλήματα διαχείρισης, που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν, τόσο από τεχνική όσο και από πολιτική άποψη

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ (Μέρος Β΄)

Τα αστικά δέντρα ως δομικό στοιχείο του αστικού φυσικού τοπίου στην πόλη και σχετικό με το σχεδιασμό των δημόσιων χώρων.

Γράφει ο Μανώλης Καπάνταης,
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος,
τ. Δ/ντης Πρασίνου