Μελισσοκομία

Καινοτόμα πλατφόρμα στοχεύει σε βελτίωση αποδόσεων στη μελισσοκομία

Καινοτόμα πλατφόρμα που θα προειδοποιεί έγκαιρα για την αποφυγή ενός συνόλου στρεσογόνων παραγόντων και καταστάσεων που σχετίζονται άμεσα τόσο με την κοινωνική ζωή της μέλισσας, όσο και με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων