Νομοθεσία

Εφτά σημαντικές αλλαγές για το κυνήγι στη Κύπρο

Σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με το κυνήγι περιλαμβάνει η νέα τροποποιημένη νομοθεσία περί της προστασίας και διαχείρισης άγριων πτηνών και θηραμάτων, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Κανένας από τους 77 νόμους που ψηφίστηκαν το 2018 δεν πληροί τις προϋποθέσεις καλής νομοθέτησης

Xιλιάδες περίπλοκες και δυσνόητες, επικαλυπτόμενες, ασαφείς, και αντιφατικές ρυθμίσεις έχουν καθημερινά ως αποτέλεσμα όχι μόνο μεγάλη απώλεια χρόνου και αβεβαιότητα για τους συναλλασσόμενους, αλλά και σημαντικά προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης, τη λειτουργία των θεσμών και την οικονομία.

Τι αλλάζει στους αιγιαλούς

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που η Πολιτεία διαχειρίζεται τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χώρας, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της ακτογραμμής

Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος με απαράδεκτους fast-track νόμους

Η κοινωνικοοικονομική συγκυρία που διάφοροι επικαλούνται για να περάσουν απαράδεκτους fast-track νόμους σε εθνικό επίπεδο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Το ΥΠΕΚΑ σε ρόλο μεσίτη

Μαζί με τα δάση υποβαθμίζεται μέχρι πλήρους εξαφάνισης, όπως ούτως ή άλλως ήταν φανερό και από προηγούμενες «πρωτοβουλίες» του Υπουργείου, η Δασική Υπηρεσία. Με αυτό το σχέδιο νόμου η Δασική Υπηρεσία απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το ρόλο της

Υδροηλεκτρικά σε μεγάλες δασικές εκτάσεις – τι αλλάζει με τα μεταλλεία

Δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εγκαθιστούν μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα άνω των 15 MW σε δασικές εκτάσεις, αιγιαλό και παραλία, όπως ήδη συμβαίνει για τα μικρότερης κλίμακας έργα, δίνει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ζούγκλα αυθαιρεσίας με φωτογραφικές διατάξεις το σ/ν για την αυθαίρετη δόμηση.

Ζούγκλα αυθαιρεσίας με φωτογραφικές διατάξεις προωθεί το ΥΠΕΚΑ. Καταργεί κάθε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και καταπατά νόμους και νομολογία του ΣτΕ για να εξυπηρετήσει μικροσυμφέροντα σε περιοχές περιβαλλοντικής σημασίας και διεθνούς ενδιαφέροντος

Αλλαγές για επιτάχυνση του Κτηματολογίου

είναι η 10η νομοθετική προσπάθεια για το Κτηματολόγιο μέσα στα τελευταία 15 χρόνια (από τον ν. 2664/98). Το κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή ελάχιστη σχέση έχει με εκείνο που δόθηκε προ μηνών σε δημόσια διαβούλευση.

Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα»

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου για την οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων ή υδατορεμάτων λόγω αναγκαιότητας τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν.3010/2002 ΦΕΚ 91 Α’).

Ν. 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστά­σεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνο­δών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση