Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

“Τα δάση της περιοχής Σκουριών Χαλκιδικής” του Δημήτρη Αλιφραγκή

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση των δασών της ΒΔ Χαλκιδικής και ιδιαίτερα για το δάσος Σκουριών σε ένα μέρος του οποίου πρόκειται να αναπτυχθεί η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για 3 δασολόγους, 1 γεωπόνο και 1 οικονομολόγο στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή

Ορισμός αποζημίωσης για πρακτική άσκηση των φοιτητών της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. του ΑΠΘ

Με την αριθμ. Φ5/28020/Β3/28-2-2013 ΚΥΑ ορίστηκε η αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο επάγγελμα που πραγματοποίησαν πεντακόσιοι πέντε (505) φοιτητές της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ τον Ιούλιο και Αύγουστο

21 Μαρτίου 2013: Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,

Δυο συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Α.Π.Θ. για Δρ. Δασολόγους

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας εθελοντικής αγοράς αντισταθμισμάτων άνθρακα στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται