Αίτημα ασφαλούς πληροφορήσεως και Εθνικό Κτηματολόγιο

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Είναι γνωστό ότι σκοπός της κτηματογραφήσεως και του Κτηματολογίου είναι η συγκέντρωση ενός συνθέματος κτηματολογικών πληροφοριών, (νομικών τεχνικών και άλλων πρόσθετων) για όλα τα ακίνητα ανά την Επικράτεια. Με το πληροφοριακό αυτό σύνθεμα συνέχεται το ζήτημα της ασφαλούς πληροφορήσεως.

Η αξία μιας τέτοιας πληροφορήσεως για το Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο είναι υπερνομοθετική και ήδη συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρα 5Α, 24 και 117, παρ.3, Συντ).

Η ασφαλής πληροφόρηση – ακριβής, πλήρης και σαφής -συνέχεται με την αρχή της πληροφοριακής ελευθερίας και την αρχή της πληροφοριακής αυτοδιαθέσεως, ενόψει και της παράλληλης αρχής της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Κτηματολογικό Δίκαιο συντείνει –και μέσω της κτηματογραφήσεως– στη διαμόρφωση καλώς και ορθώς πληροφορημένων κοινωνών του δικαίου. Η απόκτηση από αυτούς κτηματολογικών πληροφοριών, που να διακρίνονται από ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια, σε σχέση με τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων και των δασών, θέτει σε νέες βάσεις την ασφαλή κτηματολογική πληροφόρηση. Η ορθή και ασφαλής κτηματογράφηση είναι το θεμέλιο ενός υγιούς και άψογου Κτηματολογίου. Έτσι, το αίτημα της ασφαλούς πληροφορήσεως πρέπει να υπηρετείται και στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο, μεταξύ άλλων, και στην ακολουθία «δασικοί χάρτες ↔ δασολόγιο ↔ Εθνικό Κτηματολόγιο».

Δασικοί χάρτες, που δεν περιέχουν  ακριβή, πλήρη και σαφή πληροφόρηση για τα όλα δάση, με την ευρεία του όρου σημασία, ανά την  Επικράτεια,  είναι αντίθετοι στο Σύνταγμα  μια και προσβάλλουν (και) το αίτημα της ασφαλούς πληροφορήσεως.

Δασολόγιο –  ακόμη ανύπαρκτο – που θα περιέχει τέτοια στοιχεία ελαττωματικής πληροφορήσεως, θα είναι ένα νόθο Δασολόγιο.

Εθνικό Κτηματολόγιο  που θα βασίζεται σε μη ασφαλή πληροφόρηση – αντλούμενη από ελαττωματικούς  δασικούς χάρτες και τυχόν από ένα νόθο Δασολόγιο – δεν μπορεί να νοηθεί. Εκτός αν οδηγούμαστε συνειδητά σε ένα «μερικό» Εθνικό Κτηματολόγιο κατά το πρότυπο της «μερικής κυρώσεως», το οποίο θα διατρέχει τον κίνδυνο  του χαρακτηρισμού του ως «συνταγματικά ανεκτού» Κτηματολογίου.

Κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί! Γονιμοποιείται. Ο ν. 4685/2020 παρέχει εύφορο έδαφος. Η τριακονταετία διασώσεως των δασικών αυθαιρέτων – διευρυνόμενη με τη συνδρομή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενισχυόμενη με το όχημα των «παρωχημένων κρίσεων» – αποδεικνύουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος της ανασφαλούς πληροφορήσεως, όταν το περιεχόμενό της αντιστρατεύεται στο αίτημα της αλήθειας και στην ανάγκη της κτηματολογικής ορθότητας.

 

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 11.01.2021

Μερική κύρωση αντί της πλήρους κυρώσεως

ALALUM Α΄

ALALUM B΄ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: