Δίωξη αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων


Στην παράταση του μέτρου της δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές προχώρησε ο αρμόδιος υφυπουργός, Γεώργιος Αμυράς.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται μέχρι τις 20-9-2021 η διάρκεια ισχύος της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 και επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – η ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία. 

Όπως αναφέρει η απόφαση του κ. Αμυρά, τα συνεργεία που συγκροτήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα πλαίσια εφαρμογής της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), θα εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του μέτρου.

Η ενεργοποίηση των συνεργείων δίωξης καθώς και η παράταση της κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις αρχές του Ιανουαρίου.

Η αρχική απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/2019), που περιλαμβάνει κι όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων από ειδικά συνεργεία εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2019, με διάρκεια ισχύος έως τις 15-9-2020. Στη συνέχεια, παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της μέχρι τις 30-12-2020 για να ακολουθήσει τώρα και δεύτερη παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Μεταξύ των λόγων που επέβαλλαν την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, αναφέρονται:

  • η λήψη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε Περιφερειακές Ενότητες της Βορείου Ελλάδος.
  • Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος καταγράφεται υπερπληθυσμός του είδους Sus scrofa (αγριόχοιρου) και κυρίως ημίαιμων ατόμων αυτού που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες με αντίστοιχα αποτελέσματα στην αγροτική οικονομία.
  • Το γεγονός ότι, παρά τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως είναι η απεριόριστη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε ο πληθυσμός των αγριόχοιρων, ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ενώ γίνεται και συνεχής αναφορά σε ζημιές που προκαλούνται από μη δεσποζόμενους ημίαιμους χοίρους και αγριόχοιρους.
Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23.01.2021 (Β΄ 283) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

[su_heading size=”17″]ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Δείτε σε χάρτη τις επιβεβαιωμένες εστίες της νόσου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες (ΕΔΩ)[/su_heading]


ΦΕΚ: Δίωξη αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές

Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές

ΦΕΚ: Τροποποίηση της Ρυθμιστικής – Παράταση της περιόδου θήρας του αγριόχοιρουΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: