Δασαρχείο Καλαμπάκας

Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δασαρχείο Καλαμπάκας

Το Δασαρχείο Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καλαμπάκας που εδρεύει στην Καλαμπάκα (Ομογενών Αμερικής 1.Τ.Κ.42200) και συγκεκριμένα:

Πρόσληψη ενός δασολόγου και ενός δασοπόνου στο Δασαρχειο Καλαμπάκας (LIFE+ADAPTFOR)

Το Δασαρχείο Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καλαμπάκας που εδρεύει στην Καλαμπάκα

Προστασία των ορεινών υδάτων της περιοχής του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

Ο Δασάρχης Καλαμπάκας εξέδωσε την αριθμ. 36/2013 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Αλιείας προκειμένου να ελεγχθεί – ρυθμιστεί η διενέργεια αλιείας και να προστατευθεί ο αλιευτικός πλούτος στα ορεινά ρέοντα ύδατα

Εποχικό προσωπικό: πρόσληψη δυο δασολόγων και δυο δασοπόνων σε δασαρχεία

Με την αριθμ. 31064/10.6.2013 Υπουργική Απόφαση “Κατανομή εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου ADAPTFOR ΄Προσαρμογή της δασικής διαχειριστικής στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα” κατανέμεται στα παρακάτω δασαρχεία