Διεύθυνση Δασών Λευκάδας

Τοποθέτηση προϊσταμένων: «Κερδήθηκε μια μάχη… ο αγώνας συνεχίζεται»

Ανακοίνωση της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας Δασολόγων – Συνεργαζόμενοι σχετικά με το θέμα των αποφάσεων του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες.

Μετάθεση εν αγνοία του, 350 χιλιόμετρα μακριά, για τον μοναδικό δασολόγο της Λευκάδας: «Τιμωρητική δίωξη» καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές

Με μετάθεση σε απόσταση 350 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας του όπου και υπηρετούσε, «τιμωρήθηκε» εν αγνοία του ο μοναδικός δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας

“Διότι δε συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

Ανακοίνωση της Αυτόνομης Δημοκρατικής Συνεργασίας Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων που αφορά τις αποφάσεις τοποθετήσεων προϊστάμενων στις Διευθύνσεις Δασών και στα Δασαρχεία των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της χώρας.

ΠΕΔΔΥ για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Για «επιστροφή σε πρακτικές άλλων δεκαετιών, όπου οι δημόσιοι λειτουργοί των δασικών υπηρεσιών θα βρίσκονται υπό τη “δαμόκλειο σπάθη” μιας δυσμενούς μετακίνησης κατά την τέλεση των καθηκόντων τους» κάνει λόγο η ΠΕΔΔΥ

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, τοποθετούνται προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/νση Δασών Λευκάδας: Για την έντυπη αποστολή αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων

Η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν τις υποβληθείσες εμπρόθεσμα αντιρρήσεις τους και τα εμπρόθεσμα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Δ/νση Δασών Λευκάδας: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Λευκάδας.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αντιρρήσεων και Προδήλων Σφαλμάτων κατά του Δασικού Χάρτη ΠΕ Λευκάδας

Από την Δ/νση Δασών Λευκάδας ανακοινώνεται ότι η εφαρμογή της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου για την υποβολή Αντιρρήσεων και Προδήλων Σφαλμάτων κατά του Τροποποιημένου Αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Λευκάδας θα παραμείνει σε ενεργή κατάσταση και μετά τις 16.03.2022