Κοινή Αγροτική Πολιτική

Αποτίμηση της οικονομικής αξίας της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων

Αποτίμηση της οικονομικής αξίας της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της Ελλάδας στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως οδικό χάρτη για την αειφορική διαχείριση και προστασία τους

Για μια Κοινή Αγροτική Πολιτική φιλική προς τη φύση

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ε.Ε. θα είναι κρίσιμη όχι μόνο για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, αλλά για την ποιότητα της τροφής μας. Η BirdLife Europe προτείνει: πρέπει να ενισχυθεί η φιλική προς τη φύση γεωργία!

Δημόσια διαβούλευση για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ – αξιολόγηση του αντικτύπου της στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή πληροφοριών και σχολίων από ενδιαφερόμενους και το και το ευρύτερο κοινό σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα.

Η Ευρώπη αποτυγχάνει να αποτρέψει την καταστροφή της φύσης

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις στους πληθυσμούς πουλιών των αγροτικών εκτάσεων, των δασών και όλων των διαδεδομένων ειδών καταδεικνύουν ότι η βιοποικιλότητα της Ευρώπης έχει υποβαθμιστεί σημαντικά

Η φύση κέρδισε: Απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε Περιοχές Οικολογικής Εστίασης

Προχθές, η φύση κέρδισε τα φυτοφάρμακα αλλά… λόγω διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μη έχοντας την απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση του ψηφίσματος των μελών της Επιτροπής Γεωργίας

«Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ο δασικός τομέας»

Ο πολυλειτουργικός ρόλος του Ευρωπαϊκού δασικού τομέα για την ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι

Οι καλλιέργειες που αφήσαμε να χαθούν

«Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα είχε επιπτώσεις στη δομή της γεωργικής παραγωγής με αποτέλεσμα να υστερεί η χώρα σε επάρκεια τροφίμων και να αναγκάζεται να κάνει μεγάλες εισαγωγές.

Η διαρκής μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Αν όπως ισχυρίζεται ο µηχανισµός της Επιτροπής, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι µια κατά βάση επιτυχηµένη πολιτική, γιατί πρέπει να υφίσταται ο αγροτικός κόσµος τη διαδικασία επάλληλων αναθεωρήσεων εδώ και πάνω από 20 χρόνια;

Ημερίδα για την Αγροδασοπονία

Σκοπός Ημερίδας: Η ανάδειξη της αγροδασοπονίας – μιας νέας επιστήμης αλλά πολύ παλιάς πρακτικής – ως μιας εναλλακτικής χρήσης γης για τη δημιουργία αειφορικών συστημάτων παραγωγής που προσφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στον αγρότη

Πόσο «πράσινη» θα είναι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Έτσι, προτείνεται π.χ. ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 αποτελεί την «πράσινη» προϋπόθεση για τη διατήρηση του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων των παραγωγών.