Υπερωριακή απασχόληση

Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017

Αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια η αριθµ. 158234/3461/22-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΙ44653Π8-338) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος που αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017.

ΠΟΓΕΔΥ: «Καταρρέει το σύστημα δασοπροστασίας στην Ελλάδα»

Τα τελευταία χρόνια γιγαντώνεται μια συστηματική και καλά οργανωμένη από άποψη σχεδίου υποβάθμιση των Κρατικών Υπηρεσιών, που έχουν ως αρμοδιότητα τη προστασία και τη διοίκηση της δημόσιας περιουσίας και του δημοσίου συμφέροντος.

ΕΕΔΔΥ: Για τη μη καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών και εκτός έδρας αποζημιώσεων

Για την επίλυση του θέματος της μη καταβολής των δεδουλευμένων υπερωριών και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των δασοπόνων (μεταξύ του συνόλου των δασικών υπαλλήλων) που εργάζονται στις Δασικές Υπηρεσίες

Ειδικό Πρόγραμμα «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2016 – Κατανομή πιστώσεων

Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κυμαίνεται συνολικό ποσό των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα διατεθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2016

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι Υπηρεσίες θα εκτελέσουν προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στη δραστηριότητα της θήρας και θα εντείνουν τα μέτρα επιτήρησης των υγροβιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών

Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας στο ν. Φθιώτιδας

Καλούνται όλοι οι φορείς και οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, να συνδράμουν τις προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων που συγκροτούν τις ομάδες επιφυλακής, ώστε να αποτραπούν όποιες προσπάθειες καταστροφής των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού μας

Υλοποίηση του Προγράµµατος Δασοπροστασίας έτους 2015

Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν ειδοποιείται η τοπική δασική αρχή για
περιστατικό πυρκαγιάς από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το Κλιµάκιο της, εκπρόσωπος της
δασικής υπηρεσίας θα µεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς

Ερώτηση βουλευτών σχετικά με την δασοπροστασία κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Η νέα κυβέρνηση, έχοντας επανειλημμένα προκαλέσει το δημόσιο διάλογο για θέματα αλλαγής του μοντέλου δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα αίτια υποβάθμισης των δασών

Πρόγραμμα προστασίας άγριας πανίδας

Στόχος του προγράμματος είναι η άσκηση ελέγχων και η συστηματική παρακολούθηση της κυνηγητικής δραστηριότητας σε προκαθορισμένες περιοχές της Χώρας λόγω του προστατευτικού καθεστώτος που ισχύει σε αυτές

Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2014

Αριθμ. 107772/2244/7.04.2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Τ5Θ) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2014 και κατανομή πιστώσεων (ΦΕΚ 916/Β/2014).  

Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών στο ν. Τρικάλων

Για την επίτευξη των στόχων του παραπάνω προγράμματος τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας, υπό την εποπτεία – συντονισμό της Δ/νσης Δασών του Νομού εφαρμόζουν πρόγραμμα επιφυλακής