Επείγουσα πρόταση

Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό ως αναγκαία φορτική δύναμη

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Η κατάσταση έχει προ πολλού υπερβεί τα ανεκτά όρια. Έχουν ήδη χαθεί ανθρώπινες ζωές. Έχουν ήδη καταστραφεί περιουσίες αλλά και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα καιρικά φαινόμενα (λόγω κλιματικής αλλαγής) συνεχώς επιδεινώνονται.

Ο κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές είναι οφθαλμοφανής. Ο κίνδυνος για απώλεια περιουσιών είναι επαναλαμβανόμενος. Η δυνατότητα της Ελλάδος, βραχυπρόθεσμα είναι ελάχιστη έως μηδενική, για να αποτρέψει τις εισαγόμενες καταστροφικές επιπτώσεις.

Ωστόσο, η φέρουσα ικανότητά της να βελτιώσει την αποτροπή στο έδαφος της Επικράτειας δεν είναι και ούτε πρέπει να εκλαμβάνεται ως ανύπαρκτη.

Πρέπει να αποφευχθεί η σύσταση οποιασδήποτε επιτροπής.

Αρκεί μόνο ένα ολιγόλογο νομοθέτημα που να ξεκινήσει υπό τη μορφή πράξης νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα αύριο. Αποκλειστική αρμοδιότητα προσωπικά του Πρωθυπουργού.

Ρύθμιση πρώτη. Υποχρεωτική  άμεση δάσωση. Που σημαίνει άμεση φύτευση δενδρυλλίων με βάση την υπάρχουσα ανάγκη. Οι δασάρχες γνωρίζουν. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Χωρίς επιτροπές και χωρίς ποικίλες επιστημονικές και άλλες διαφωνίες.

Ρύθμιση δεύτερη. Άμεση στελέχωση την δασικών υπηρεσιών με εργατικό δυναμικό, εκτός της ισχύουσας νομοθεσίας, αντλούμενο ακόμη και από πρόσφυγες.

Ρύθμιση τρίτη. Άμεση ενίσχυση των ίδιων υπηρεσιών με υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς προκήρυξη διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινήτων προς μεταφορά (που πρέπει να λειτουργούν και να υπάρχουν κονδύλια για πετρέλαιο ή βενζίνη).

Ρύθμιση τέταρτη. Καταργείται οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αντιτίθεται στην εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, ιδίως με το επιχείρημα της διασποράς αρμοδιοτήτων.

Ρύθμιση Πέμπτη. Κάλυψη των σχετικών δαπανών από κονδύλια έκτακτων αναγκών.

Ρύθμιση Έκτη. Ενδεχόμενη προσφυγή μόνο στο ΣτΕ, αποκλειόμενης της δυνατότητας αναστολής.

Ρύθμιση έβδομη. Τα παραπάνω επιβάλλεται να ισχύσουν και για την απρόσκοπτη λειτουργία των ρεμάτων.

Όλα αυτά χωρίς την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και λήψη υπουργικών αποφάσεων για ρύθμιση λεπτομερειακών ζητημάτων.

Δεν διεκδικώ ορθότητα της προτεινόμενης λύσης. Πιστεύω, όμως, στην απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπισθεί άμεσα ο κίνδυνος των επόμενων βέβαιων επιπτώσεων και σε ανθρώπινες ζωές.

Ο υπάρχων κρατικός μηχανισμός και η υπάρχουσα νομοθεσία είναι προφανές ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τέτοιας μορφής φαινόμενα. Έχουν άλλους ρυθμούς και διέπονται από διατάξεις απρόσφορες για την επιβαλλόμενη αμεσότητα. Η κήρυξη περιοχών σε έκτακτη ανάγκη είναι μέτρο εξαιρετικά μειωμένης εμβέλειας και προφανώς αναποτελεσματικό.

Η κακοκαιρία Γηρυόνης εμφανίζεται ως Λερναία Ύδρα. Το έδαφος της Ελλάδος δεν μπορεί να γίνει Λέρνη.

 

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 26.11.2019

Διαβάστε επίσης:
Επικίνδυνος συνδυασμός εξελίξεων
Περιστολή συνταγματικής ανεκτικότητας
Παρατάσεις Κτηματολογίου
Περί παρωχημένης … κρίσης
Εν αναμονή
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

%d